"you respond" translation into Romanian

EN

"you respond" in Romanian

See the example sentences for the use of "you respond" in context.

Similar translations for "you respond" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to respond verb

Context sentences for "you respond" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy question to the Council is: could you perhaps respond to that straight away?
Întrebarea mea adresată Consiliului este următoarea: aţi putea, poate, răspunde imediat?
EnglishPosition checkers so you can respond to captures with a counter strike.
Poziționați damele pentru a face posibil răspunsul la capturi printr-o contralovitură.
EnglishMr President, I would expect you to respond to that with a call to order.
Domnule Preşedinte, m-aş fi aşteptat să răspundeţi la acea remarcă cu o chemare la ordine.
EnglishAgile: Helps you respond quickly to constituent needs and legislative mandates with reduced risk
Agilitate: Vă ajută să răspundeți rapid la cerințele constituente sau legale
EnglishMr Dartmouth, you may respond to Mr Lamberts later in the corridor.
Dle Dartmouth, îi puteţi răspunde dlui Lamberts mai târziu, pe coridor.
EnglishNow you can read and respond to messages offline.
Acum aveți posibilitatea să citiți și să răspundeți la mesaje offline.
EnglishAlert levels help you choose how to respond to spyware and potentially unwanted software.
Nivelurile de alertă vă ajută să alegeți un răspuns la programele spion și la software-urile potențial nedorite.
EnglishI will certainly be in touch with you to respond to those who have to be responded to properly.
Voi ţine legătura cu dumneavoastră pentru a putea răspunde celor cărora trebuie să le răspund în mod adecvat.
EnglishConfiguration may fail if you do not respond to a request for input in an Entourage dialog box.
Configurarea poate să nu reușească dacă nu răspundeți la o solicitare de intrare într-o casetă de dialog Entourage.
EnglishI have sent you the documents and you have failed to respond.
V-am trimis documentele, dar nu aţi răspuns.
EnglishBaroness Ashton, we hope you can respond convincingly to us both in words and, above all, in deeds.
Baroneasă Ashton, sperăm că ne veți putea răspunde convingător atât prin cuvinte cât și, mai presus de toate, prin fapte.
EnglishAgile: Helps you respond to changing conditions, correct capacity imbalances and track sustainability
Agil: Vă ajută să răspundeți rapid la schimbările inerente, să balansați încărcarea corect și să monitorizați sustenabilitatea producției
EnglishAlert levels help you choose how to respond to viruses, spyware, and other potentially unwanted software.
Nivelurile de avertizare vă ajută să alegeți cum să răspundeți la viruși, programe spion și alte programe software potențial nedorite.
EnglishIf the menu appears, it might not respond when you try to click an item or it might not display all items.
Dacă meniul apare, este posibil ca acesta să nu răspundă atunci când încercați să faceți clic pe un element sau să nu afișeze toate elementele.
EnglishSelect the message you wish to respond to in your inbox, then click Reply, or the arrow next to it, at the top of your inbox.
Selectați mesajul la care doriți să răspundeți în inbox, apoi faceți clic pe Răspuns sau pe săgeata de lângă acesta, în partea de sus a inboxului.
EnglishI want everyone to have a chance to speak, but for Mrs Espinosa and Commissioner Rehn to be able to respond, you must all speak for just one minute.
Doresc ca toată lumea să aibă posibilitatea să se exprime dar, pentru ca dna Espinosa şi dl comisar Rehn să poată răspunde, trebuie să vorbiţi cu toţii sub un minut.
EnglishSecondly, how will you respond to the steel clause that the US Congress has just adopted, which would prohibit the use of EU steel in the United States?
În al doilea rând, cum veţi răspunde la clauza privind oţelul adoptată de curând de Congresul SUA, care interzice utilizarea de oţel provenit din UE în Statele Unite ale Americii?
EnglishFinally, Commissioner, you promised during the September debate that you would respond rapidly to the report by the European Fundamental Rights Agency on homophobia.
În sfârşit, dnă comisar, aţi promis în timpul dezbaterii din septembrie că veţi răspunde rapid raportului asupra homofobiei al Agenţiei Europene pentru Drepturi Fundamentale.
EnglishNow, how can you respond to this problem of competition coming from other parts of the world which have lower standards, both in labour and in environment?
Cum puteţi răspunde la această problemă a concurenţei care vine din alte părţi ale lumii care au standarde mai scăzute, nu doar în muncă, ci şi în ceea ce priveşte mediul înconjurător?
EnglishI want once again - I am going to respond to you in a minute, I have not forgotten your question - I believe it is extremely important that we respect the principles of social dialogue.
Încă o dată doresc - vă voi răspunde într-un minut, nu am uitat întrebarea dvs. - să vă spun că, în opinia mea, este foarte important să respectăm principiile dialogului social.

Other dictionary words

English
  • you respond

Translations into more languages in the bab.la English-Japanese dictionary.