"you saw" translation into Romanian

EN

"you saw" in Romanian

See the example sentences for the use of "you saw" in context.

Similar translations for "you saw" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
saw noun
to saw verb
Romanian
to see verb

Context sentences for "you saw" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, when I saw you come in, I thought: you have come up whiter than white.
Dnă președintă, când v-am văzut intrând, m-am gândit: erați de un alb strălucitor.
EnglishYou can see it again by pointing to the place where you last saw it.
Aveți posibilitatea să o vedeți din nou, indicând spre zona în care ați văzut-o ultima oară.
EnglishI am sorry, according to my staff, no one saw you.
Îmi pare rău, conform celor spuse de echipa mea, nimeni nu v-a văzut.
EnglishIf the taskbar is hidden, point to where you last saw it to show it again.
Dacă bara de activități este ascunsă, indicați spre zona în care ați văzut-o ultima oară pentru a fi afișată din nou.
EnglishPoint to where you last saw the taskbar.
Indicați spre locul unde ați văzut bara de activități ultima oară.
EnglishMr Rogalski, you saw that I asked for it to be checked immediately whether it was true or false.
Dle Rogalski, aţi văzut că am solicitat verificarea acestui lucru imediat, pentru a putea vedea dacă era adevărat sau fals.
EnglishWhen I saw you, therefore, I felt let down.
Așadar, când v-am văzut acolo m-am simțit dezamăgit.
EnglishYou saw the demand and you saw the problem.
Aţi văzut cererea şi aţi văzut problema.
EnglishYou saw and felt the prevailing situation and my question to you is this: did you feel that the prescription for Greece was working?
Ați observat și simțit situația existentă și întrebarea mea pentru dvs. este următoarea: ați simțit că funcționează rețeta în cazul Greciei?
EnglishTo get back to the programs you saw when you first opened the Start menu, click Back near the bottom of the menu.
Pentru a vă întoarce la programele pe care le-aţi văzut atunci când aţi deschis pentru prima dată meniul Start, faceţi clic pe Înapoi din partea de jos a meniului.
EnglishIf you can't remember where you last saw it, try pointing to the bottom of the screen first, and then to the side or top of the screen, if necessary.
Dacă nu vă amintiți unde ați văzut-o ultima oară, încercați să indicați mai întâi către partea de jos a ecranului, apoi în partea de sus și în părțile laterale, dacă este necesar.

Other dictionary words

English
  • you saw

Search for more words in the English-Korean dictionary.