"you seem" translation into Romanian

EN

"you seem" in Romanian

See the example sentences for the use of "you seem" in context.

Similar translations for "you seem" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to seem verb

Context sentences for "you seem" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Turmes, you seem to believe that you can run the parliamentary proceedings with your heckling.
Dle Turmes, păreți să credeți că puteți conduce procedurile parlamentare cu interpelările dvs.
EnglishYou seem to be very impressed with what Mr Van Rompuy has to say.
Păreţi foarte impresionat de ceea ce are de spus dl Van Rompuy.
EnglishThe portfolio responsibilities that you have presented seem to us to have very presidential overtones.
Responsabilităţile portofoliilor pe care le-aţi prezentat par a avea o tentă foarte prezidenţială.
EnglishYou did, indeed, get off to a flying start last week, but since then you seem to have gone downhill.
Într-adevăr, ați avut un început promițător săptămâna trecută, dar de atunci se pare că ați regresat.
EnglishAnd you seem to have ignored the benefits of crop rotation.
Şi se pare că aţi ignorat avantajele rotaţiei culturilor.
EnglishYou yourself seem to be almost supporting it.
Chiar și dvs. păreți aproape dispus să îl sprijiniți.
EnglishI believe that those of you who do not seem to sympathise with her ideas should give her the benefit of the doubt.
Cred că aceia dintre voi care par să nu simpatizeze cu ideile sale ar trebui să îi acorde beneficiul îndoielii.
EnglishYou said that under this Presidency legislation in 18 new areas had been worked on and you seem to be proud of that.
Aţi spus că în această legislatură prezidenţială s-a acţionat în 18 noi domenii şi se pare că vă mândriţi cu acest lucru.
EnglishNow you seem to have changed your mind.
EnglishYou seem suddenly to have woken up.
EnglishTo the Commissioner I would simply like to say that I am very pleased to see that you and I seem to agree on all of the points that are key for me in this work.
Dle comisar, aș dori să vă spun pur și simplu că sunt încântat să constat că suntem de acord asupra tuturor punctelor pe care le consider esențiale în acest domeniu.
EnglishAs you seem intent on using symbols from the 19th century, I would like to tell you what the German philosopher, Friedrich Nietzsche, said to the German people in the 19th century.
Deoarece se pare că intenționați să utilizați simboluri din secolul IX, aș dori să vă comunic ceea ce filozoful german, Friedrich Nietzsche, a spus poporului german în secolul al IX-lea.

Other dictionary words

English
  • you seem

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.