"you set" translation into Romanian

EN

"you set" in Romanian

See the example sentences for the use of "you set" in context.

Context sentences for "you set" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor example, you won't be able to show the Guide if you haven't set up a TV tuner.
De exemplu, nu va fi posibil să afișați Ghidul dacă nu ați configurat un tuner TV.
EnglishBefore you can set up your wireless network, you'll need the following items:
Înainte de a configura rețeaua fără fir, aveți nevoie de elementele următoare:
EnglishYou'll need to set up your TV signal in Media Center before you can access the Guide.
Va trebui să configurați semnalul TV în Media Center înainte de a accesa Ghidul.
EnglishIn this step, you set the domain as External Relay in Microsoft Online Services.
În acest pas, setaţi domeniul ca Releu extern în Microsoft Online Services.
EnglishMadam President, I would like to ask you to set out clearly the details of voting.
Doamnă preşedintă, aş dori să vă solicit să precizaţi clar detaliile votării.
EnglishYou can set Magnifier to follow your mouse, the insertion point, or the keyboard.
Puteți seta Lupa să vă urmeze mouse-ul, punctul de inserare sau tastatura.
EnglishWhat kind of unlock method you chose when you set up BitLocker on the drive.
Tipul de metodă de deblocare aleasă atunci când ați configurat BitLocker pe unitate.
EnglishThat is the role that you set up in the Lisbon Treaty and that is what I will do.
Acesta este rolul pe care l-ați stabilit prin Tratatul de la Lisabona și asta voi face.
EnglishTap or click the language that you want to set as your display language.
Atingeți sau faceți clic pe limba pe care doriți să o setați ca limbă de afișare.
EnglishIf you want to set up a more comprehensive search, open the Search folder.
Dacă doriți să configurați o căutare mai cuprinzătoare, deschideți folderul Căutare.
EnglishThe Start screen is flexible so that you can set it up to work best for you.
Ecranul Start este flexibil, așa încât îl puteți configura așa cum doriți.
EnglishYou may set up home in any EU country if you fulfil certain conditions.
Dacă îndepliniţi anumite condiţii, vă puteţi stabili oriunde pe teritoriul UE.
EnglishYou set up an Offline Files sync partnership with this network folder.
Configurați un parteneriat sincronizare Fișiere offline cu acest folder de rețea.
EnglishWhen you set up Windows, you'll be required to create a user account.
Atunci când configurați Windows, vi se va solicita să creați un cont utilizator.
Englishaccount, you’ll need to set it up as a separate email account on your Windows Phone.
va trebui să-l configurați drept cont separat de e-mail pe Windows Phone.
EnglishIf you didn't do this when you set up SkyDrive, you can do it in Settings:
Dacă nu ați făcut acest lucru când ați configurat SkyDrive, îl puteți face în Setări:
EnglishYou might see this message even if you've already set up your Extender successfully.
Este posibil să vedeți acest mesaj chiar dacă ați configurat deja extenderul cu succes.
EnglishBe sure you choose a set of photos taken from the same scene and vantage point.
Asigurați-vă că alegeți un set de fotografii făcute în același decor și din același unghi.
EnglishI would therefore ask you to set out very clearly what it is going to be put to the vote.
Prin urmare, vă solicită să precizaţi foarte clar ceea ce se va supune la vot.
EnglishIf you have a Bluetooth® device, you must first set up the Bluetooth connection.
Dacă aveţi un dispozitiv Bluetooth®, mai întâi trebuie să configuraţi conexiunea Bluetooth..

Other dictionary words

English
  • you set

Moreover, bab.la provides the German-English dictionary for more translations.