"you should" translation into Romanian

EN

"you should" in Romanian

See the example sentences for the use of "you should" in context.

Similar translations for "you should" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian

Context sentences for "you should" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
După ce importați certificatul, ar trebui să aveți acces la fișierele criptate.
EnglishNormally you should buy insurance in the country where the car is registered.
În mod normal, asigurarea se cumpără din ţara în care este înmatriculată maşina.
EnglishYou should therefore always keep your sales receipts and any delivery statements.
Garanţia legală este valabilă timp de doi ani peste tot în UE, cu anumite condiţii.
EnglishIf you can still sign in to your account, you should change your password right away.
Dacă tot nu vă puteți conecta la cont, ar trebui să vă schimbați parola imediat.
EnglishIf you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
Dacă ați avut critici la adresa domnului Ben Ali, trebuia să le faceți atunci.
EnglishMr President, you exhorted that there should be more women in this Parliament.
Dle Preşedinte, aţi afirmat că ar trebui să fie mai multe femei în Parlament.
EnglishYou should ensure that everything is in order before you go to Copenhagen.
Trebuie să vă asiguraţi că totul este în ordine înainte de a merge la Copenhaga.
EnglishWe have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
Am hotărât în mod democratic, domnule Bloom, că ar trebui să părăsiți acest Parlament.
EnglishIf you're upgrading from Windows 7 to Windows 8, you should see these options:
Dacă faceți upgrade de la Windows 7 la Windows 8, ar trebui să vedeți aceste opțiuni:
EnglishAt a minimum, you should connect your keyboard, mouse, monitor, and CD drive.
Trebuie să conectați minim tastatura, mouse-ul, monitorul și unitatea de CD.
EnglishYou should contact the manufacturer of your equipment for resolution of this issue.
Trebuie să contactaţi producătorul echipamentului pentru a rezolva această problemă.
EnglishIf this information is not available, you should not install the control.
Dacă informațiile nu sunt disponibile, nu este recomandat să instalați controlul.
EnglishYou should only create a recovery partition if you don't currently have one on your PC.
Trebuie să creați o partiție de recuperare doar dacă nu aveți momentan una pe PC.
EnglishThe file you are looking for should appear in the list of search results.
Fișierul pe care îl căutați ar trebui să apară în lista de rezultate ale căutării.
EnglishYou should not give personal information to a website you do not trust.
Nu trebuie să dați informații personale unui site Web care nu este de încredere.
EnglishYou should download and install gadgets only from sources that you trust.
Se recomandă să descărcați și să instalați gadgeturi numai din surse de încredere.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
De multe ori, în baza acestor acorduri se poate determina ţara în care sunteţi impozitat.
EnglishThese, Commissioner, are not merely good intentions that you should take note of.
Acestea, domnule comisar, nu sunt doar intenții bune de care trebuie să luați cunoștință.
EnglishI believe that you really should follow the lead provided here by myself and Mrs Hall.
Consider că trebuie să urmăm direcția pe care o propunem astăzi dna Hall și cu mine.
EnglishThis is unacceptable and I should remind you that it is already having an impact.
Acest lucru este inadmisibil şi vă amintesc că, deja, se produc efecte.

Other dictionary words

English
  • you should

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.