"you shouldn t" translation into Romanian

EN

"you shouldn t" in Romanian

See the example sentences for the use of "you shouldn t" in context.

Similar translations for "you shouldn t" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian

Context sentences for "you shouldn t" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf this information isn't available, you shouldn't install the control.
Dacă informațiile nu sunt disponibile, nu este recomandat să instalați controlul.
EnglishYou shouldn't have to change your color management settings very often.
Nu ar trebui să fie nevoie să modificați prea des setările de administrare a culorilor.
EnglishYou shouldn't trust the identity of the site if the certificate has this error.
Dacă certificatul prezintă această eroare, nu trebuie să aveți încredere în identitatea site-ului.
EnglishYou shouldn't trust the identity of the site if a certificate has this error.
Dacă un certificat prezintă această eroare, nu trebuie să aveți încredere în identitatea site-ului.
EnglishYou shouldn’t turn off Windows Firewall unless you have another firewall turned on.
Paravanul de protecție Windows nu ar trebui dezactivat decât dacă aveți activat un alt paravan de protecție.
EnglishYou should back up your data and you shouldn't test the preview on your primary home or business PC.
Trebuie să faceți copii de rezervă ale datelor și să nu testați versiunea preliminară pe PC-ul dvs.
EnglishIf you're reluctant to click Auto Adjust, you shouldn't be.
Dacă ezitați să faceți clic pe Autoreglare, nu este cazul.
EnglishYou shouldn't trust this website.
Nu ar trebui să aveți încredere în acest site web.
EnglishThe Local folder in Windows 7 contains program files that you shouldn't need to access regularly, and it's hidden by default.
Folderul Local din Windows 7 conține fișiere de program pe care nu trebuie să le accesați regulat și este ascuns în mod implicit.
EnglishYou shouldn't do this.
EnglishIf you plan to use your disc on a later version of Windows, however, you shouldn't need to change the version of the Live File System you use.
Dacă planificați să utilizați discul pe o versiune recentă de Windows nu veți avea nevoie să schimbați versiunea LFS utilizată.
EnglishYou shouldn't.

Other dictionary words

English
  • you shouldn t

More translations in the Czech-English dictionary.