"you stand" translation into Romanian

EN

"you stand" in Romanian

See the example sentences for the use of "you stand" in context.

Similar translations for "you stand" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
stand noun
to stand verb

Context sentences for "you stand" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo do not tell me that you still stand where you stood two years ago.
Așa că să nu îmi spuneți că vă aflați în aceeași situație ca cea de acum doi ani.
EnglishIf you stand up again and interrupt the sitting, I will ask you to leave the Chamber.
Dacă întrerupeți din nou intervențiile, vă voi ruga să părăsiți sala.
EnglishIn this case, you must stand up here and say: 'We have only been able to put 13 on the list'.
În acest caz trebuie să vă ridicați și să spuneți: "Am reușit să punem pe listă doar 13.”
EnglishWhere would you stand as regards opportunities for young people to take advantage of microcredits?
Unde v-ați plasa în ceea ce privește posibilitățile ca tinerii să beneficieze de microcredite?
EnglishIf this prize is to mean anything, you need to stand up against these human rights abuses.
Dacă acest premiu înseamnă ceva, trebuie să vă ridicați împotriva acestor abuzuri contra drepturilor omului.
EnglishMr President, I stand before you as a democrat.
Dle Preşedinte, mă prezint în faţa dumneavoastră în calitate de democrat.
EnglishWhere do you stand on the climate change debate?
Ce părere aveţi despre dezbaterea privind schimbările climatice?
EnglishYou know where I stand and you know that I will work with you to reach a compromise in Copenhagen.
Cunoaşteţi poziţia mea şi ştiţi că voi colabora cu dumneavoastră pentru a ajunge la un compromis la Copenhaga.
EnglishInterestingly, you only stand up for liberties when in doing so you can attack right-wing governments.
În mod curios, sprijiniți libertăți doar atunci când, făcând acest lucru, puteți ataca guvernele de dreapta.
EnglishI think it is time now that you came clean and told the people back at home where you actually stand.
Cred că este timpul ca acum să mărturisiţi şi să le spuneți oamenilor de acasă care este de fapt poziţia voastră.
EnglishMr Barroso, just imagine you were to stand for election in Europe, just you and no other candidate.
Dle Barroso, imaginaţi-vă numai că aţi candida la alegerile pentru Europa, numai dumneavoastră, fără niciun alt candidat.
EnglishIn conclusion, Mr President, I should like to say that I know that you stand guard over this European solidarity.
În concluzie, dle președinte, aș dori să spun că știu că dvs. stați de pază pentru această solidaritate europeană.
EnglishI stand before you today as the thirteenth President of the directly-elected European Parliament.
Astăzi mă aflu în faţa dumneavoastră în calitate de cel de-al treisprezecelea Preşedinte al Parlamentului European ales prin vor direct.
EnglishPerhaps you could stand up, Dr Nazario and the Southern Sudanese delegation, who are also sitting up there.
Poate că vă puteți ridica, domnule doctor Nazario și membrii delegației Sudanului de Sud care vă aflați, de asemenea, în galerie.
EnglishI do not know whether I can read a list of those amendments, or if you want me to stand up in each case with exactly the same request.
Nu ştiu dacă pot citi lista acestor amendamente sau dacă doriţi să fac aceeaşi solicitare în fiecare caz.
EnglishCommissioner, we have already heard you and we appreciate the strong stand that you have been taking on this particular issue.
Dnă comisar, v-am auzit deja părerea şi apreciem poziţia puternică pe care aţi adoptat-o cu privire la acest subiect.
EnglishMr Graf Lambsdorff, concerning the specific question that you asked me: I stand by the statement that I made today.
Domnule Graf Lambsdorff, în legătură cu întrebarea specifică pe care mi-aţi adresat-o: susţin declaraţia pe care am dat-o astăzi.
EnglishToday I do not stand before you as the Prime Minister of the Czech Republic, but as the President of the European Council.
Astăzi nu mă aflu în faţa dumneavoastră în calitate de prim-ministru al Republicii Cehe, ci ca Preşedinte al Consiliului European.
EnglishAs I have said on a previous occasion in this House, I stand before you as one keen to see a Europe of cooperating nations.
Aşa cum am spus cu altă ocazie în plen, mă aflu în faţa dumneavoastră ca o persoană dornică să vadă o Europă formată din naţiuni care cooperează.
EnglishCan you comment on the stand being taken by my country, Greece, which has the same force in Kosovo and, as we all know, has economic problems?
Puteţi comenta poziţia luată de ţara mea, Grecia, care are aceeaşi forţă în Kosovo şi, după cum ştim cu toţii, are probleme economice?

Other dictionary words

English
  • you stand

More translations in the French-English dictionary.