"you the best" translation into Romanian

EN

"you the best" in Romanian

See the example sentences for the use of "you the best" in context.

Similar translations for "you the best" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
the pronoun
best adjective
Romanian
well noun
well adjective
well adverb
well interjection
Romanian
well conjunction
well preposition
Romanian
well pronoun

Context sentences for "you the best" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThank you, and I wish you the best of luck during your presidency.
Vă mulţumesc şi vă doresc mult succes pe perioada cât veţi deţine preşedinţia.
EnglishGA I wish you the best of luck in this important work, Commissioner.
GA Domnule comisar, vă urez mult succes în această activitate importantă.
EnglishFrom all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Din partea întregului colectiv de la ..., noroc şi succes la noul tău loc de muncă!
EnglishClick the replacement photo that you like best, and then click Save.
Faceți clic pe fotografia înlocuitoare care vă place cel mai mult, apoi faceți clic pe Salvare.
EnglishI would therefore like to wish you the best of luck with the negotiations in Copenhagen.
Prin urmare, vă doresc succes la negocierile de la Copenhaga.
EnglishCommissioner, first of, I would like to wish you the best of luck in your new role.
în numele Grupului PPE. - (NL) Dle comisar, în primul rând, aş dori să vă doresc mult noroc în noul rol.
EnglishChoose the color and background combination you like best.
Alegeți combinația de culori și fundal care vă place cel mai mult.
EnglishWe wish you the best of luck in your new job at…
Îţi urăm noroc şi succes la noul tău loc de muncă la ... .
EnglishWe wish you the best of luck in your new position of…
Îţi urăm noroc şi succes la noul tău post de ... .
EnglishI wish you the best of luck, Commissioner, in your new role.
Dle comisar, vă urez noroc în noul rol.
EnglishThank you and best wishes.
EnglishInternet Explorer 9 integrates seamlessly with computers running Windows 7 to bring you the best web experience for Windows.
Internet Explorer 9 se integrează fără fisuri cu computerele pe care se execută Windows 7, pentru a vă oferi cea mai bună experiență Web pentru Windows.
EnglishThe Presidency is very much looking forward to being your partner for dialogue over the next six years and we wish you the best of luck in your work.
Preşedinţia este nerăbdătoare să vă fie partener de dialog în următorii şase ani şi vă urăm numai bine în activitatea dumneavoastră.
EnglishYes, I believe that together, we can work towards building a Europe for our citizens, and I wish you the best of luck in tomorrow's elections.
Da, cred că împreună putem colabora pentru a construi o Europă pentru cetăţenii noştri şi vă urez mult succes în cadrul alegerilor de mâine.
EnglishBy default, only the combinations of paper size, paper type, and print quality that will give you the best results are displayed in the Print Pictures dialog box.
În mod implicit, în caseta de dialog Imprimare imagini se afișează doar combinațiile de dimensiune hârtie, tip de hârtie și calitatea imprimării care duc la cele mai bune rezultate.

Other dictionary words

English
  • you the best

In the Norwegian-English dictionary you will find more translations.