"you too" translation into Romanian

EN

"you too" in Romanian

volume_up
you too [example]

EN you too
volume_up
[example]

you too

Similar translations for "you too" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
too adverb
too conjunction

Context sentences for "you too" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen we shall see whether voters can trust you, too, to support climate protection.
Apoi vom vedea dacă alegătorii pot avea încredere în dvs. că veţi sprijini şi protecţia climei.
EnglishThis task, too, you have performed very professionally and convincingly.
Este o sarcină pe care ați îndeplinit-o, de asemenea, cu mult profesionalism și convingere.
EnglishIf your computer comes with a DVD player, you can watch movies too.
În cazul în care computerul are un player DVD, se pot viziona și filme.
EnglishBefore you worry too much, check your PC using antispyware and antivirus programs.
Înainte de a vă îngrijora prea mult, verificați computerul utilizând programe antispyware și antivirus.
EnglishThank you very much, too, for keeping perfectly to your time.
Vă mulţumesc, de asemenea, foarte mult pentru că v-aţi încadrat perfect în timpul acordat.
EnglishI would like your constituencies to ask you to do that, too.
Aş dori ca alegătorii dumneavoastră să vă roage să faceţi acest lucru.
EnglishWe understand your time constraints, naturally, but I hope you will understand us too.
Noi înţelegem constrângerile legate de timp, bineînţeles, dar sper ca şi dumneavoastră să ne înţelegeţi.
EnglishThank you, too, Mr Březina, for drawing attention to this.
Vă mulţumesc, de asemenea, dle Březina, pentru că aţi atras atenţia asupra acestui lucru.
EnglishTherefore, my answer to you too, Mr Strasser, is that we have referred it to the Commission.
Prin urmare, răspunsul meu şi pentru dvs., dle Strasser, este că am înaintat această problemă Comisiei.
EnglishThe biggest bills come at the end of multi-annual budgets and you know that, too, ahead of time.
Cele mai mari facturi vin la sfârșitul bugetelor multianuale și toată lumea știe acest lucru dinainte.
EnglishYou might have too many programs open at the same time.
Este posibil să aveți mai multe programe deschise în același timp.
EnglishI believe that you too will help in this direction and the European Parliament will be standing by you.
Cred că şi dvs. veţi avea o contribuţie în acest sens, iar Parlamentul European vă va fi alături.
EnglishI very much hope that, with your courageous approach, you will not be too far behind the times.
Cu această abordare curajoasă, sper să nu fiți demodat.
EnglishYou cannot do too much on energy with EUR 200 million.
Nu poţi face prea multe pentru energie cu 200 milioane de euro.
EnglishI know that I was too long, but you can never be too long when you are talking about children's rights.
Ştiu că am avut un discurs prea lung, dar niciodată nu poţi vorbi prea mult despre drepturile copiilor.
EnglishMr Kazak, you spoke too quickly for our interpreters.
Dle Kazak, aţi vorbit prea repede pentru interpreţii noştri.
EnglishSome people do not like you because you are too European, and others because of ideological prejudice.
Unele persoane nu vă plac pentru că sunteţi prea european, iar altele din cauza prejudecăţilor ideologice.
EnglishEven if you’re having a problem, we’ll help you then too.
Chiar dacă aveți o problemă, vă vom ajuta și atunci.
EnglishYou, too, have mentioned here several laws in connection with which we definitely wish to make progress.
Și dvs. ați menționat aici o serie de acte legislative în legătură cu care dorim cu siguranță să facem progrese.
EnglishBecause what you are saying is too general.
Pentru că afirmaţiile dvs.. au un caracter mult prea general.