"you took" translation into Romanian

EN

"you took" in Romanian

See the example sentences for the use of "you took" in context.

Similar translations for "you took" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
to take verb

Context sentences for "you took" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe two-year period starts from the day you took possession of the product.
Beneficiaţi de garanţia de doi ani începând din ziua în care intraţi în posesia produsului.
EnglishHowever, I very much appreciate the fact that you took the opportunity to speak in Slovak.
Însă apreciez foarte mult că aţi profitat de ocazie şi aţi vorbit slovacă.
EnglishThe complexity of this issue can be seen just from the length of time you took for your speech.
Complexitatea acestei probleme se vede chiar şi din durata discursului dumneavoastră.
EnglishSometimes the shot you took isn’t exactly the shot you want.
Uneori fotografia pe care ați făcut-o nu e exact cea pe care o doreați.
EnglishBut since you took over, we have seen Greece reduced to nothing more than a protectorate.
Dar, de când aţi preluat funcţia, am văzut cum Grecia este redusă la nimic altceva decât un protectorat.
EnglishAs you know, we already took some steps in 2007 and we will examine these proposals very carefully.
După cum știți, deja am făcut unii pași în 2007 și vom examina cu mare atenție aceste propuneri.
EnglishThank you for the way you have changed; you took over halfway through at a difficult time.
Vă mulţumesc pentru felul în care v-aţi schimbat; aţi reuşit să treceţi de jumătatea drumului într-o perioadă dificilă.
EnglishFor example, if you want to find all the pictures you took this year, click Earlier this year.
De exemplu, dacă doriți să găsiți toate fotografiile făcute în acest an, faceți clic pe În prima parte a acestui an.
EnglishFinally, I would like to encourage you - as I did when you took office - to finally join the euro.
La final, aş vrea să vă încurajez - după cum am făcut-o la începutul mandatului - să vă alăturaţi în sfârşit zonei euro.
EnglishMr Barrault, before you, took the initiative of introducing a Green Paper, with the promise of an action plan.
Dl Barrault, înaintea dumneavoastră, a luat iniţiativa de a introduce o Carte verde, promiţând şi un plan de acţiune.
EnglishWe took too long - you took too long - to realise what was happening in those countries, and you are still delaying now.
Ne-a luat - v-a luat - prea mult timp să realizați ce se întâmplă în acele țări și, nici măcar acum, nu vă grăbiți.
EnglishThat is the rule, but it was such a pleasure to listen to you that we took great delight in hearing what you had to say.
Aceasta este regula, dar a fost o reală plăcere să vă ascultăm, astfel încât am fost încântaţi să auzim ce aveaţi de spus.
EnglishHowever, you took a different route.
EnglishYou took lots of pictures while you were there, and now that you've copied them to your computer, you want to share them with your family and friends.
Ați făcut multe fotografii cât ați fost plecat, iar acum, după ce le-ați copiat pe computer, doriți să le partajați cu familia și prietenii.
EnglishThank you, Commissioner, and my thanks to all of you who took part in this very important debate on the outcome of the Irish referendum.
Dnă comisar, vă mulţumesc şi mulţumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere foarte importantă privind rezultatul referendumului din Irlanda.
EnglishI believe, Mr Rehn, that you took some brave decisions last Wednesday which are a step in the right direction, but that the Commission must go further.
Dle Rehn, cred că aţi luat decizii curajoase miercurea trecută, care reprezintă un pas în direcţia bună, însă Comisia trebuie să meargă mai departe.
EnglishIf you took some of your pictures in a different time zone, for example, the time recorded for those pictures could be incorrect by several hours.
De exemplu, dacă ați făcut fotografiile într-o zonă cu fus orar diferit, ora înregistrată pentru acele imagini este incorectă cu o diferență de câteva ore.
EnglishPrepare it now, and the decision on the Council President can be as political as the decision that you took on Mr Barroso the first time.
Pregătiţi-l acum, iar referitor la decizia privind preşedintele Consiliului, aceasta poate fi la fel de politică precum decizia pe care aţi luat-o prima dată cu privire la dl Barroso.
EnglishFor example, if you took 30 screen shots during a recording but only had 25 screen shots as the default, you would be missing the first five screen shots.
De exemplu, dacă ați lua 30 de instantanee de ecran în timpul unei înregistrări dar aveați stabilită setarea implicită de 25 de ecrane, atunci ar lipsi primele cinci ecrane.
EnglishIf you took your PC to a repair shop or to a friend who builds and fixes PCs, it's possible that a different version of Windows was installed to complete a repair.
Dacă ați dus PC-ul la un service sau la un prieten care configurează și repară PC-uri, este posibil să fi fost instalată o versiune diferită de Windows pentru a termina reparația.

Other dictionary words

English
  • you took

Have a look at the English-Danish dictionary by bab.la.