"you turn" translation into Romanian


Showing results for "you". "you turn" is currently not in our dictionary.
EN

"you turn" in Romanian

volume_up
you {adv.}
RO
volume_up
you {pron.}
volume_up
you {interj.}
RO

EN you
volume_up
{adverb}

you
volume_up
mai {adv.} (înaintea subst. la vocativ)
Manage multiple email accounts, calendars, and contact lists, even when you’re offline.
Gestionați mai multe conturi de e-mail, calendare și liste de contacte, chiar dacă sunteți offline.
Manage multiple email accounts, calendars, and your contacts, even when you're offline.
Gestionați mai multe conturi de poștă electronică, calendare și contacte, chiar dacă sunteți offline.
I will sit here, where I am now, because I would like to be as close as possible to you all.
Voi sta aici, unde sunt acum, deoarece doresc să fiu cât mai aproape posibil de dumneavoastră toţi.

Similar translations for "you turn" in Romanian

you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
to you pronoun
Romanian
(to) you pronoun
you! interjection
Romanian
turn noun
to turn verb

Context sentences for "you turn" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you do want to turn it off, you have to turn it off for each type of message.
Dacă doriți să o dezactivați, trebuie să o dezactivați pentru fiecare tip de mesaj.
EnglishIf you turn off automatic updating, make sure you check for new updates regularly.
Dacă dezactivați actualizarea automată, trebuie să căutați regulat actualizări noi.
EnglishIf you do not turn on automatic updating, make sure that you check for updates regularly.
Dacă nu activați actualizarea automată, trebuie să căutați regulat actualizări.
EnglishYou can only turn on Compatibility View in Internet Explorer for the desktop.
Puteți activa Vizualizare mod compatibilitate doar în Internet Explorer pentru desktop.
EnglishWhen you turn System Protection back on, new restore points are created.
Atunci când activați din nou Protecție sistem, se creează puncte de restaurare noi.
EnglishYou can also turn on optional search suggestions in the Address bar.
De asemenea, puteți să activați sugestiile de căutare opționale din bara Adrese.
EnglishIt's one of several settings that are turned on when you turn on network sharing.
Este una dintre setările activate la activarea partajării în rețea.
EnglishWhen you turn on a screen saver, it gets added to an unsaved theme.
Atunci când activați un economizor de ecran, el este adăugat la o temă nesalvată.
EnglishWhen you turn System Protection back on, new restore points are created.
Atunci când activați din nou protecția de sistem, se creează puncte de restaurare noi.
EnglishClick the search provider whose suggestions you want to turn off.
Faceți clic pe furnizorul de căutare ale cărui sugestii doriți să le dezactivați.
EnglishWhen you turn on BitLocker for the first time, make sure you create a recovery key.
Atunci când activați BitLocker pentru prima dată, aveți grijă să creați o cheie de recuperare.
EnglishNo, you cannot turn off certificate checking in Internet Explorer.
Nu, nu este posibil să dezactivați verificarea certificatelor în Internet Explorer.
EnglishIf you turn on natural language search, you don't need to capitalize AND and OR.
Dacă activați căutarea cu limbaj natural, nu trebuie să scrieți cu majusculă cuvintele AND și OR.
EnglishInstallation error 0x80070643 or 0x800706d9: You need to turn on Windows Firewall
Eroare de instalare 0x80070643 sau 0x800706d9: Trebuie să activați paravanul de protecție Windows
EnglishNo, you can't turn off certificate checking in Internet Explorer.
Nu, nu este posibil să dezactivați verificarea certificatelor în Internet Explorer.
EnglishNo, you can't turn off certificate checking in Internet Explorer.
Nu, nu puteți să dezactivați verificarea certificatelor în Internet Explorer.
EnglishYou cannot turn them into new Europeans by the application of a little cultural stardust.
Nu îi puteți transforma în europeni noi prin aplicarea unui pic de praf de stele cultural.
EnglishIf you prefer, you can turn off your mobile PC by pressing the power button on its case.
Dacă preferați, PC-ul mobil se poate închide apăsând pe butonul de alimentare de pe carcasă.
EnglishYou turn this setting on or off as part of the process of connecting to a network.
Puteți să activați sau să dezactivați această setare ca parte a procesului de conectare la o rețea.
EnglishWhen you try to turn this proposal into a conflict between left and right, you are wrong.
Greşiţi încercând să transformaţi această propunere într-un conflict între stânga şi dreapta.