"your future" translation into Romanian

EN

"your future" in Romanian

See the example sentences for the use of "your future" in context.

Similar translations for "your future" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
future noun
future adjective
Romanian

Context sentences for "your future" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWishing you all the best for your future career.
Felicitări pentru reuşitele de la examene şi mult noroc în viitoarea carieră!
EnglishThank you, Mr Romagnoli, and I wish you every success in your future work.
Vă mulţumesc, dle Romagnoli, şi vă doresc mult succes în munca dumneavoastră viitoare.
EnglishYou’ll need it if you want to refresh or reset your PC in the future.
Veți avea nevoie de ea dacă doriți să reîmprospătați sau să resetați PC-ul în viitor.
EnglishI want to say that, in relation to the future, your comments are particularly welcome.
Doresc să spun că, în special în ceea ce priveşte viitorul, comentariile dumneavoastră sunt binevenite.
EnglishWe talk about Africa being in your hands, and the future of Africa being in your hands.
Vorbim despre faptul că Africa este în mâinile voastre și că viitorul Africii este în mâinile voastre.
EnglishI also wish you good fortune and happiness in your future endeavours outside of Parliament.
Vă doresc, la rândul meu, mult noroc şi fericire în ceea ce întreprindeţi pe viitor în afara Parlamentului.
EnglishIt is on this basis that we shall judge your future actions.
Pe această bază vom judeca acţiunile dumneavoastră viitoare.
EnglishI share your opinion that the future strategy should carefully look at costs and competitiveness.
Împărtăşesc opinia dvs. conform căreia viitoarea strategie trebuie să analizeze atent costurile şi competitivitatea.
EnglishThey'll all sync immediately, and again automatically in the future, when your device is connected to your computer.
Se vor sincroniza automat și din nou automat în viitor, atunci când dispozitivul este conectat la computer.
EnglishPlease use your future to return to your roots.
Vă rog ca în viitor să vă întoarceţi la rădăcini.
EnglishGo for the future, use your right of initiative and put a formal proposal on the table as fast as possible.
Orientați-vă către viitor, utilizați-vă dreptul de inițiativă și prezentați o propunere oficială cât mai repede posibil.
EnglishUse the buttons in the Change Setting column to allow or block your child's future visits to a particular site.
Utilizați butoanele din coloana Modificare setare pentru a permite sau a bloca viitoarele vizite ale copilului pe un anumit site.
EnglishThank you, Mr Jarzembowski, and I wish you good fortune and happiness for the coming years and your future endeavours.
Vă mulţumesc, dle Jarzembowski, şi vă doresc mult noroc şi fericire în anii ce vor veni şi în eforturile dumneavoastră viitoare.
EnglishIf you need to refresh or restore your PC in the future, see How to restore, refresh and reset your PC.
Dacă aveți nevoie să vă reîmprospătați sau să vă restaurați PC-ul în viitor, consultați Cum se restaurează, reîmprospătează și resetează PC-ul.
EnglishThe network is added to your list of networks and is available to connect to in the future when your computer is in range.
Rețeaua se adaugă listei de rețele și este disponibilă pentru conectare în viitor, când computerul se află în aria de acoperire.
EnglishI look forward to working with you on your reports in the future and showing you similar understanding and support.
Sunt nerăbdător să lucrez cu dumneavoastră la rapoartele pe care le veţi pregăti în viitor şi să vă pot oferi o înţelegere şi un sprijin similar.
EnglishThis will begin syncing them immediately and also sync them automatically in the future, when your device is connected to your computer.
Va începe sincronizarea lor imediat și se vor sincroniza automat și în viitor, atunci când se conectează dispozitivul la computer.
EnglishVolunteering introduces you to new people and cultures, and is an excellent way to gain experience, enhancing or influencing your future career and improving your CV.
Pentru aceasta, selectează "engleză" sau limba ţării din meniul din colţul din dreapta-sus al ecranului.
EnglishThe network will be added to your list of networks and will be available to connect to in the future when your computer is in range of the network.
Rețeaua se va adăuga listei de rețele și va fi disponibilă pentru conectare în viitor, când computerul se află în aria de acoperire.
EnglishBefore I finish, I would like to emphasise that I have made a note of what you said today, your commitments for the future.
Înainte de a încheia, aş dori să subliniez faptul că am luat cunoştinţă de afirmaţiile dumneavoastră de astăzi, de angajamentele dumneavoastră pentru viitor.

Other dictionary words

English
  • your future

In the English-Vietnamese dictionary you will find more translations.