"your health!" translation into Romanian

EN

"your health!" in Romanian

RO

EN your health!
volume_up
{interjection}

your health! (also: cheerio!)
volume_up
noroc {interj.}

Similar translations for "your health!" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
health noun
health adjective
Romanian

Context sentences for "your health!" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYES - Your being posted abroad to work does not affect your family's health insurance.
DA   - detaşarea în străinătate nu afectează asigurarea de sănătate a familiei dumneavoastră.
EnglishDo not forget your travel, health and car insurance documents.
Nu uitaţi documentele de călătorie, asigurarea de sănătate şi asigurarea auto.
EnglishTake your European Health Insurance Card with you to a local doctor.
Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă permite să consultaţi un medic pe loc.
EnglishIf in doubt, check with your health insurance institution.
Pentru lămuriri, vă recomandăm să luaţi legătura cu casa dumneavoastră de asigurări de sănătate.
EnglishTo have the cost of your medicine reimbursed, you must present your expenses to your health insurer.
Pentru a obţine rambursarea costurilor, va trebui să vă adresaţi apoi casei dumneavoastră de asigurări.
EnglishYour local health insurance company should be able to recommend a suitable medical establishment abroad.
Casa dumneavoastră de asigurări de sănătate este în măsură să vă recomande un spital din străinătate.
EnglishYou must obtain your European Health Insurance Card before you leave for your studies abroad.
Trebuie să obţineţi Cardul european de asigurări sociale de sănătate înainte   de a pleca la studii în străinătate.
EnglishAsk your health insurer if it charges administration costs for reimbursing prescription medicines bought abroad.
Vă recomandăm să întrebaţi casa de asigurări dacă percepe cheltuieli administrative în acest caz.
EnglishIn the unlikely event that your European Health Insurance Card is refused, you can ask for help.
În cazul puţin probabil în care vă este refuzat cardul european de asigurări sociale de sănătate, solicitaţi-ne ajutorul.
EnglishYou should get it from your health insurer before leaving home.
Obţineţi cardul înainte de a pleca din ţară.
EnglishIf the country requires payment, you can either ask for reimbursement there, or put in a claim with your health insurer back home.
Dacă îngrijirile trebuie plătite, puteţi face o cerere de rambursare fie pe loc, fie la întoarcerea în ţară.
EnglishMake sure to ask your health insurer for prior authorisation before going abroad for planned hospital treatment.
Înainte de a urma un tratament spitalicesc planificat, solicitaţi autorizaţia prealabilă din partea casei de asigurări de sănătate!
EnglishThe country responsible for your health care depends on your employment situation or your place of residence, not your nationality.
Sistemul aplicabil nu se stabileşte în funcţie de naţionalitate, ci de statutul profesional sau locul de reşedinţă.
EnglishWhat you have to do will depend on your personal situation, the length of your stay and the terms of your current health insurance.
Procedura depinde de situaţia personală, de durata şederii şi de condiţiile poliţei de asigurări de sănătate pe care o aveţi.
EnglishIn both cases, you will need to make specific arrangements for your continued health and social security coverage.
În orice caz, trebuie să vă asiguraţi că beneficiaţi în continuare de acoperire în cadrul unui sistem de securitate socială şi de asigurări de sănătate.
EnglishAsk your health insurer for prior authorisation before going abroad for planned hospital treatment.
Autorizaţia prealabilă pentru îngrijiri spitaliceşti în altă ţară din UE vă oferă dreptul de a fi tratat în aceleaşi condiţii şi la acelaşi preţ ca şi cetăţenii ţării respective.
EnglishIf you want your home health insurer to cover the cost of hospital treatment abroad, you must ask for prior authorisation.
Dacă doriţi ca asiguratorul dumneavoastră să acopere costurile spitalizării planificate în străinătate, este obligatoriu să obţineţi o autorizaţie prealabilă.
EnglishIf you need help, there are European assistance services that help you with legal advice or mediation with your national health care provider.
Puteţi apela la serviciile europene de asistenţă, care vă pot oferi consiliere juridică sau mediere în relaţia cu casa dumneavoastră de asigurări de sănătate.
EnglishIt is advisable to take your European Health Insurance Card with you for all trips abroad - this will help with reimbursement when you are back home.
Vă recomandăm să aveţi asupra dumneavoastră cardul european de asigurări sociale de sănătate, pentru a facilita rambursarea costurilor la întoarcerea în ţară.
EnglishBefore going abroad, make sure that you are covered by your current health insurance, or take out insurance in the country where you are going to settle.
Înainte de a pleca, verificaţi dacă sunteţi acoperit(ă) de poliţa de asigurări de sănătate din ţara dumneavoastră sau încheiaţi o asigurare în ţara în care vă stabiliţi.