"your husband" translation into Romanian

EN

"your husband" in Romanian

See the example sentences for the use of "your husband" in context.

Similar translations for "your husband" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
husband noun
to husband verb

Context sentences for "your husband" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, your husband will not be entitled to any death grant when you pass away.
Aşadar, soţul nu va putea solicita acest tip de ajutor, dacă dumneavoastră decedaţi.
EnglishThen a man asked me this question: 'What does your husband say to that?'
Ulterior, un bărbat m-a întrebat: "Ce spune soţul dvs. cu privire la acest lucru?”
EnglishWe were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Am fost foarte întristaţi şi supăraţi când am aflat vestea morţii premature a fiului/fiicei/soţului/soţiei, ... .
EnglishOr, let's say you're putting together a family newsletter and need a snapshot— the one on your husband's PC.
Sau să spunem că planificați un buletin informativ al familiei și aveți nevoie de o fotografie - cea de pe PC-ul soțului.
EnglishIf you move to another EU country for work, your husband or wife can come and live with you there if they are also a citizen of an EU country.
Dacă mergeţi să lucraţi în altă ţară din UE, soţul sau soţia are dreptul să vă însoţească dacă este, la rândul său, cetăţean al unei ţări din UE.

Other dictionary words

English
  • your husband

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.