"your input" translation into Romanian

EN

"your input" in Romanian

See the example sentences for the use of "your input" in context.

Similar translations for "your input" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
input noun
Romanian
to put verb

Context sentences for "your input" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt might be because the FM radio input on your TV tuner is in use.
Motivul poate fi că intrarea radio FM din tunerul TV se utilizează.
EnglishYou can adjust settings for your audio input devices.
Aveți posibilitatea să reglați setările pentru dispozitivele de intrare audio.
EnglishAll this is also the fruit of your work and your input.
Acesta este, de asemenea, rezultatul activităţii şi efortului dumneavoastră.
EnglishIf you don't see a cursor in the text box, it means the text box isn't ready for your input.
Dacă nu vedeți cursorul în caseta text, atunci caseta text nu este pregătită pentru intrare de text.
EnglishIf you don't see a cursor in the text box, it means the text box isn't ready for your input.
Dacă nu vedeți cursorul în caseta text, atunci caseta text nu este pregătită pentru introducere de text.
EnglishI should like to thank you once again for this interesting debate and your valuable input.
Încă o dată, ţin să vă mulţumesc pentru această dezbatere interesantă şi pentru contribuţia dvs. valoroasă.
EnglishI am very thankful for your constructive input.
Sunt foarte recunoscătoare pentru contribuţiile dumneavoastră constructive.
EnglishThe development and shaping of an EU asylum and migration policy depends on your input too.
Dezvoltarea şi conturarea unei politici comunitare privind azilul şi migraţia depinde şi de contribuţia dvs.
EnglishThank you for your input, your cooperation and your support.
Vă mulţumesc pentru contribuţia, cooperarea şi sprijinul dvs.
EnglishYour antenna isn't connected to the right input on your tuner, or the antenna signal is being blocked by something.
Antena nu este conectată la intrarea corectă din tuner sau semnalul antenei este blocat de ceva.
EnglishOur use of your voice input will be used solely to provide the Bing service to you and improve Microsoft voice recognition products and services.
și îmbunătățirea produselor și serviciilor Microsoft de recunoaștere a vocii.
EnglishOn governance, I wish to reassure you that we set great store by your role in the new strategy and by your input.
Referitor la guvernanţă, doresc să vă asigur că avem mare încredere în rolul şi în contribuţia dvs. la noua strategie.
EnglishSecondly, and even more importantly, the current text has benefited enormously from your input during the process.
În al doilea rând, şi chiar mai important, textul actual a beneficiat enorm de contribuţiile dumneavoastră pe parcursul procedurii.
EnglishThe honest answer is the following: this is a consultation document; it is not yet a strategy, and I very much welcome your input.
Răspunsul cinstit este următorul: acesta este un document consultativ; nu este încă o strategie şi apreciez foarte mult sugestiile dumneavoastră.
EnglishIf you are working with a partner, during the checkout process, you will be given the option to input your Partner of Record’s Partner ID.
Dacă lucrați cu un partener, în timpul procesului de finalizare a comenzii vi se va oferi opțiunea să introduceți partenerul sau ID-ul de partener al înregistrării.
EnglishThat is why, when I mention the discussions I would like to have with you, I talk about real discussions, because your input is very important.
Din acest motiv, atunci când vorbesc despre discuţiile pe care doresc să le am cu dumneavoastră, mă refer la discuţii reale, deoarece participarea dumneavoastră este foarte importantă.
EnglishSince you know that I value your input very much, the European Parliament will be represented in the group of experts, if you will accept that invitation.
Deoarece știți că apreciez foarte mult contribuția dvs., Parlamentul European va fi reprezentat la nivelul grupului de experți dacă veți dori să acceptați această invitație.
EnglishWe will need some time, especially in the light of unanimity, but your input can really soften the atmosphere and help to find real consensus and approval.
Vom avea nevoie de ceva timp, în special în vederea obţinerii unanimităţii, dar contribuţia dvs. poate relaxa atmosfera şi poate ajuta la găsirea unui consens şi a unei aprobări reale.

Other dictionary words

English
  • your input

Translations into more languages in the bab.la English-Hindi dictionary.