"your knowledge" translation into Romanian

EN

"your knowledge" in Romanian

See the example sentences for the use of "your knowledge" in context.

Similar translations for "your knowledge" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
knowledge noun

Context sentences for "your knowledge" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPrograms take up space on your computer, and some run in the background without your knowledge.
Programele ocupă spațiu pe computer, iar unele se execută pe fundal fără cunoștința dvs.
EnglishPrograms that are typically benign unless they are installed on your computer without your knowledge.
Programe care sunt de obicei benigne, cu excepția cazului în care s-au instalat în computer fără știrea dvs.
EnglishBoth viruses and spyware are installed on your PC without your knowledge and both have the potential to be intrusive and destructive.
Atât virușii, cât și programele spion sunt instalate pe computer fără știrea dvs.
EnglishSpyware and other potentially unwanted software can try to change these settings without your knowledge.
Programele spion și alte software-uri potențial nedorite pot încerca să modifice aceste setări fără știrea dvs.
EnglishHowever, some might be installed without your knowledge.
Totuși, unele se pot instala fără cunoștința dvs.
EnglishFor example, the program collects information or changes settings, typically without your knowledge or consent.
De exemplu, programul colectează informații sau modifică setări, de obicei fără să știți sau fără consimțământul dvs.
EnglishThis software is typically benign when it runs on your PC, unless it was installed without your knowledge.
Acest software este de obicei inofensiv când se execută pe computer, cu excepția cazului în care a fost instalat fără știrea dvs.
EnglishThis software is typically benign when it runs on your computer, unless it was installed without your knowledge.
Aceste software-uri sunt de obicei benigne când se execută pe computer, cu excepția cazului în care s-au instalat fără știrea dvs.
EnglishSpyware and other potentially unwanted software can be included with these files and installed without your knowledge.
Programele spion și alte software-uri potențial nedorite se pot include în aceste fișiere și se pot instala fără știrea dvs.
EnglishSpyware is a type of program that's installed, usually without your knowledge, to watch your activity on the Internet.
Programele spion sunt un tip de programe care se instalează, de obicei fără să știți, pentru a vă urmări activitatea pe Internet.
EnglishStartup programs, which are programs that run automatically with or without your knowledge when you start Windows.
Programe cu lansare în execuție la pornire, care sunt programe care se execută automat, cu sau fără știrea dvs., când porniți Windows.
EnglishMicrosoft often releases security updates to help prevent spyware from being installed without your knowledge.
Microsoft lansează frecvent actualizări de securitate pentru a contribui la împiedicarea instalării programelor spyware fără cunoștința dvs.
EnglishSpyware and other potentially unwanted software can masquerade as web browser add-ons and run without your knowledge.
Programele spion și alte software-uri potențial nedorite se pot deghiza în programe de completare browser Web și se pot executa fără știrea dvs.
EnglishWould you like to go abroad and gain new experiences, become acquainted with people, do something meaningful and, learn a new language or just improve your knowledge of another language?
The page you have chosen to see is not yet available in this language.
EnglishYou should always have an antispyware program installed, because spyware might install itself on your computer without your knowledge.
Ar trebui să aveți instalat în permanență un program antispyware, deoarece programele spion se pot instala singure pe computer, fără cunoștința dvs.
EnglishWhen you visit a website, an add-on might be downloaded without your knowledge, or you might be prompted to download an add-on.
Când vizitați un site Web, este posibil ca un program de completare să se descarce fără să știți sau să fiți solicitați să descărcați un program de completare.
EnglishUse Windows Defender to help prevent spyware and other potentially unwanted software from being installed on your computer without your knowledge.
Utilizați Windows Defender pentru a evita instalarea pe computer, fără știrea dvs., a programelor spion și a altor tipuri de software potențial nedorite.
EnglishI ask you all to examine whether this - including to the knowledge of your governments - would not perhaps be the better European route for our common targets.
Vă cer tuturor să vedeți dacă nu cumva aceasta - inclusiv după cum vă cunoașteți guvernele - este cea mai bună cale europeană pentru obiectivele comune.
EnglishSome cookies, however, are created on your computer by advertisers to track your browsing and shopping habits without your knowledge or permission.
Însă, anumite module cookie sunt create în computer de către agenți publicitari pentru a vă urmări obiceiurile de navigare și de cumpărare fără știința și permisiunea dvs.
EnglishMost hackers get your password through malware (malicious software) that's been installed on your PC without your knowledge (for example, when you download a new screen saver or toolbar).
Majoritatea hackerilor vă pot obține parola prin intermediul unui software rău intenționat (sau malware) care a fost instalat pe PC fără știrea dvs.

Other dictionary words

English
  • your knowledge

In the English-Italian dictionary you will find more translations.