"your language" translation into Romanian

EN

"your language" in Romanian

See the example sentences for the use of "your language" in context.

Similar translations for "your language" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
language noun

Context sentences for "your language" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTap or click the language that you want to set as your display language.
Atingeți sau faceți clic pe limba pe care doriți să o setați ca limbă de afișare.
EnglishIs the right to use your own language an important fundamental right?
Este dreptul de a utiliza propria ta limbă un drept fundamental important?
EnglishThe web address (or URL) contains characters that cannot be displayed in your current language.
Adresa Web (sau URL) conține caractere care nu se pot afișa în limba curentă.
EnglishTo use Microsoft Office in your preferred language, you can download an Office language pack.
Pentru a utiliza Microsoft Office în limba preferată, puteți descărca un pachet lingvistic pentru Office.
EnglishFind information about Windows in your language and region.
Găsiți informații despre Windows în limba și regiunea dvs.
EnglishI would like to ask you finally to study the language law, because it does not look like your own language law.
Vă rog să studiaţi legea privind regimul lingvistic pentru că nu arată deloc ca a dumneavoastră.
EnglishChoose your language settings, and then click Next.
Alegeți setările de limbă, apoi faceți clic pe Următorul.
EnglishWhen you add a language to your language list, a keyboard is also added so you can type in that language.
Atunci când adăugați o limba la lista dvs., este adăugată și o tastatură pentru a putea tasta în acea limbă.
EnglishFor more information on changing languages, see Change your Internet Explorer language settings.
Pentru mai multe informații despre modificarea limbilor, consultați Modificarea setărilor de limbă Internet Explorer.
EnglishEven if you do most of your work in one language, you might want to try other keyboard layouts.
Chiar dacă majoritatea activității se desfășoară într-o singură limbă, există posibilitatea de a încerca și alte structuri ale tastaturii.
EnglishIn the Add Input Language dialog box, click the Input language list and select your preferred language and dialect.
În caseta de dialog Adăugare limbă tastatură, faceți clic pe Limbă tastatură și selectați limba și dialectul preferate.
EnglishChoose your language settings, and then click Next.
EnglishUnder Quick Details, select your language.
EnglishHowever, at certain times and for certain content, you may find your preferred language version unavailable pending translation.
Însă anumite texte se află încă în curs de traducere, motiv pentru care ar putea să nu fie disponibile în limba dumneavoastră.
EnglishCheck to see if the language you want to make your display language has Windows display language: Available next to its name.
Verificați dacă limba pe care doriți să o transformați în limbă de afișare are lângă numele său Limba de afișare Windows: Disponibil.
EnglishUse these free downloads to view the Windows interface, menus, help topics, and dialog boxes in the language of your choice.
Utilizați aceste descărcări gratuite pentru a vedea interfața, meniurile, subiectele de ajutor și casetele de dialog Windows în limba dorită.
EnglishHowever, at certain times and for certain content, you may find your preferred language version unavailable pending translation.
Totuşi, anumite texte se află încă în curs de traducere, motiv pentru care ar putea să nu fie disponibile în limba dumneavoastră preferată.
EnglishUse these free downloads to view the Windows interface, menus, help topics, and dialogue boxes in the language of your choice.
Utilizați aceste descărcări gratuite pentru a vedea interfața, meniurile, subiectele de ajutor și casetele de dialog Windows în limba dorită.
EnglishNarrator is not available in all languages, so if the steps below don't work, Narrator is not available for your language.
Naratorul nu este disponibil în toate limbile, prin urmare, dacă pașii de mai jos nu funcționează, Naratorul nu este disponibil pentru limba dvs.
EnglishNarrator is not available in all languages, so if the steps above do not work, Narrator is not available for your language.
Naratorul nu este disponibil în toate limbile, prin urmare, dacă pașii de mai sus nu funcționează, Naratorul nu este disponibil pentru limba dvs.

Other dictionary words

English
  • your language

Have a look at the English-German dictionary by bab.la.