"your leadership" translation into Romanian

EN

"your leadership" in Romanian

See the example sentences for the use of "your leadership" in context.

Similar translations for "your leadership" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
leadership noun
leader noun
leader adjective

Context sentences for "your leadership" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt looks as though the leadership of your group is well aware of the situation.
Se pare că totuşi conducerea grupului dvs. cunoaşte foarte bine situaţia.
EnglishIn all this, Europe's leadership - your leadership - will be essential.
În acest sens, capacitatea de conducere a Europei - a dvs. - va fi esențială.
EnglishI have no doubt your leadership will have us all skating on very thin ice.
Nu am niciun dubiu că sub conducerea dvs. vom patina cu toţii pe o gheaţă foarte subţire.
EnglishThank you so much for your leadership during the presidency to get this through.
Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile pe care le-ați depus în timpul președinției dvs. pentru a trece această propunere.
EnglishThis is a tremendous challenge, which the European Parliament, under your leadership, should also set itself.
Este o provocare imensă, pe care Parlamentul European, sub conducerea dumneavoastră, trebuie să o soluţioneze.
EnglishWith this in mind, Mr Barroso, we are also counting on your personal commitment and on your leadership.
Având în vedere aceste lucruri, dle Barroso, ne bazăm pe angajamentul dumneavoastră şi pe spiritul dumneavoastră de conducere.
EnglishDuring your leadership, you will hopefully bring about concrete decisions, but indeed also the miracle you referred to.
Sperăm ca mandatul dumneavoastră să aibă ca rezultat decizii concrete, dar şi miracolul la care aţi făcut referire.
EnglishI count on your leadership.
Contez pe capacitatea dumneavoastră de conducere.
EnglishWhat I would like is for the European Parliament, under your leadership, to have our fellow citizens share these values.
Mi-aş dori ca, sub conducerea dumneavoastră, Parlamentul European să îi facă pe cetăţeni să împărtăşească şi ei aceste valori.
EnglishNevertheless, I would like to thank you, Mr Reinfeldt, for your leadership and for the Swedish leadership of the European Union.
Totuşi, aş dori să vă mulţumesc, dle Reinfeldt, pentru conducerea dvs. şi pentru conducerea suedeză a Uniunii Europene.
EnglishWe call for your leadership.
EnglishLet us hope that the Portuguese electorate appreciates your leadership as we do and, indeed, that you may be re-elected to your seat.
Să sperăm că electoratul portughez apreciază capacitatea dumneavoastră de conducere la fel de mult ca şi noi şi că, într-adevăr, veţi fi reales în funcţie.
EnglishMr President I want to ask for your leadership: we need active leadership, leadership that breaks with apathy and a lack of transparency.
Dle Preşedinte, avem nevoie de conducerea dumneavoastră: avem nevoie de o conducere activă, o conducere care lasă deoparte apatia şi lipsa de transparenţă.
EnglishI am counting on the European Parliament, under your leadership, Mr President, to play a positive and intensive role in making this vision a reality.
Contez pe Parlamentul European, sub conducerea dumneavoastră, domnule Preşedinte, să joace un rol pozitiv şi activ în transpunerea în realitate a acestei viziuni.
EnglishIt is the responsibility of Europe, under your leadership, to lead the world in this action, which everyone here recognises as being urgent and a priority.
Sub conducerea dumneavoastră, Europei îi revine responsabilitatea de a conduce lumea în această direcţie, pe care toată lumea o consideră urgentă şi prioritară.
EnglishI am convinced that, because Sweden is already a powerful force in the area of crime novels, we will also achieve success under your leadership in the area of the fight against crime.
Sunt convins că, pentru că Suedia este deja o valoare în literatura poliţistă, sub conducerea dumneavoastră vom înregistra succese în combaterea infracţionalităţii.
EnglishThe first Barroso Commission was notable for its individual players - I am thinking of Mr Dimas, Mrs Kroes or even Mr McGreevy, who remained inactive for years under your leadership.
În prima Comisie Barroso s-au remarcat o serie de persoane, precum dl Dimas, dna Kroes sau chiar dl McGreevy, care au rămas inactive, timp de ani de zile, sub conducerea dumneavoastră.

Other dictionary words

English
  • your leadership

More translations in the English-Swedish dictionary.