"your local" translation into Romanian

EN

"your local" in Romanian

See the example sentences for the use of "your local" in context.

Similar translations for "your local" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
local noun
Romanian
local adjective
Romanian

Context sentences for "your local" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo implement TLS in your local Exchange Server environment, you are required to:
Pentru a implementa TLS în mediul local Exchange Server, sunt necesare următoarele:
EnglishOccasionally, your local TV service provider updates their Guide listings.
Ocazional, furnizorul de servicii TV local își actualizează listele Ghid.
EnglishContact your local cable or satellite provider for more information.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul local de cablu TV sau satelit.
EnglishYou can only add media to Movie Maker from your local hard drive.
Puteți să adăugați conținut media la Movie Maker numai de pe hard diskul local.
EnglishDo you have questions of your own? Contact your local European Consumer Centre.
Aveţi alte întrebări? Contactaţi Centrul european pentru consumatori din ţara dumneavoastră. English
EnglishMore in-depth insight on this complex game can be found online or in your local library.
Mai multe abordări detaliate despre acest joc complex se pot găsi online sau la biblioteca locală.
EnglishRemove objects from your local Active Directory, or contact Microsoft Online Services Support.
Eliminaţi obiectele din Active Directory local sau contactaţi Asistenţa Microsoft Online Services.
EnglishFor information about sharing your local printer with others, see Share a printer.
Pentru informații despre partajarea imprimantei locale cu alte persoane, consultați Partajarea unei imprimante.
EnglishContact your local Europe Direct information centre – in any official EU language for:
Contactaţi centrul local de informare Europe Direct - în oricare din limbile oficiale ale UE pentru a obţine:
EnglishContact your local distributor for purchase information
Contactaţi distribuitorul local pentru informaţii despre achiziţionare
EnglishSharePoint Online documents can be downloaded at any time from the workspace into your local computer.
Documentele SharePoint Online pot fi descărcate oricând din spațiul de lucru pe computerul local.
EnglishYour local health insurance company should be able to recommend a suitable medical establishment abroad.
Casa dumneavoastră de asigurări de sănătate este în măsură să vă recomande un spital din străinătate.
EnglishAll user information properties for synchronized users must be edited in your local Active Directory.
Toate proprietăţile informaţiilor despre utilizatorii sincronizaţi trebuie editate în Active Directory local.
EnglishTo get help defending your rights in such a situation, contact your local European consumer centre.
Dacă vă aflaţi într-o astfel de situaţie, contactaţi Centrul european pentru consumatori din ţara dumneavoastră.
EnglishThe log file must be on your local computer.
Fișierul jurnal trebuie să fie în computerul local.
EnglishDecommission your local Exchange Server environment.
Dezactivaţi mediul local Exchange Server.
EnglishIf you're signing in to just your local PC, no.
Dacă faceți sign in doar la PC-ul local, nu.
EnglishYOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS UNDER YOUR LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE.
Este posibil ca legile locale să vă acorde drepturi ale consumatorului suplimentare, pe care prezentul contract nu le poate modifica.
EnglishCheck your local area network (LAN)connection.
Verificați conexiunea de rețea locală (LAN):
EnglishYou should at least initially have your local Exchange Server e-mail service coexist with Exchange Online.
Ar trebui cel puţin la început să lăsaţi serviciul de poştă electronică Exchange Server local să coexiste cu Exchange Online.

Other dictionary words

English
  • your local

Have a look at the English-Hungarian dictionary by bab.la.