"your message" translation into Romanian

EN

"your message" in Romanian

See the example sentences for the use of "your message" in context.

Similar translations for "your message" in Romanian

your pronoun
you adverb
Romanian
you pronoun
you interjection
Romanian
message noun

Context sentences for "your message" in Romanian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMake sure you've thought out your message first, and avoid writing when you're angry.
Asigurați-vă că ați gândit atent mesajul și evitați să scrieți când sunteți supărat.
EnglishI think that it is in this context that your message will be understood best.
Cred că în acest context mesajul dumneavoastră va fi cel mai bine înţeles.
EnglishThe file is now attached to your message and appears in the Attach box in the message header.
Fișierul este acum atașat la mesaj și apare în caseta Atașare din antetul mesajului.
EnglishWhen you are finished composing your message, click the Send button.
Când este încheiată compunerea mesajului, faceți clic pe butonul Trimitere.
EnglishIn Paint, you can also add your own text or message in your picture.
În Paint, este posibil să adăugați un text sau un mesaj propriu la imagine.
EnglishClick Run in your browser's message bar, and follow the instructions on the screen.
Faceți clic pe Executare în bara de mesaje a browserului și urmați instrucțiunile de pe ecran.
EnglishWhen you send such a message, your personal data is collected only to the extent necessary to reply.
personale sunt colectate numai în măsura necesară pentru furnizarea unui răspuns.
EnglishOnce you're satisfied with your message, do one of the following:
Odată ce s-a terminat de scris mesajul, alegeți una dintre următoarele:
EnglishWindows opens a new e‑mail message in your e‑mail program.
Windows deschide un nou mesaj de poștă electronică în programul de poștă electronică.
EnglishI now invite you to take the floor and give your message to the European Parliament.
Acum vă invit la tribună să luaţi cuvântul pentru a transmite mesajul dumneavoastră Parlamentului European.
EnglishWhen you are finished composing your message, click Send.
Când este încheiată compunerea mesajului, faceți clic pe Trimitere.
EnglishClick in the main message window and type your message.
Faceți clic în fereastra principală a mesajului și tastați mesajul.
EnglishYour message is also clear on the need to strengthen the urban-rural relationship.
Aţi transmis, de asemenea, un mesaj clar în ceea ce priveşte necesitatea consolidării relaţiei dintre urban şi rural.
EnglishChoose the photos you want to add to your email message, and then type a name for your album.
Alegeți fotografiile pe care doriți să le adăugați în mesajul de e-mail, apoi tastați un nume pentru album.
EnglishOnce you've got everything you want in your message, you can go ahead and send it.
După ce ați introdus tot ceea ce doreați în mesaj, aveți posibilitatea să treceți mai departe și să trimiteți mesajul.
EnglishIf you want to make sure your message was sent, you can look here in your Sent Items folder.
Dacă doriți să vă asigurați că mesajul s-a trimis, aveți posibilitatea să examinați folderul Elemente trimise.
EnglishWhat is our and your message to the General Assembly?
Care este mesajul nostru și al dvs. pentru Adunarea Generală?
EnglishAny recipient can forward your message to others—either intentionally or accidentally.
Orice destinatar are posibilitatea de a redirecționa mesajul către alte persoane - atât intenționat, cât și din greșeală.
EnglishYou'll receive a text message with your single-use code.
Veți primi un mesaj text cu codul de unică folosință.
EnglishYour e‑mail message probably won't get delivered.
Probabil că mesajul de poștă electronică nu este expediat.

Other dictionary words

English
  • your message

Have a look at the Czech-English dictionary by bab.la.