"dimethylbenzene" translation into Spanish

EN

"dimethylbenzene" in Spanish

EN

dimethylbenzene {noun}

volume_up
1. general
dimethylbenzene
2. chemistry
dimethylbenzene (also: xylene, dimethyl benzene, xylol)
dimethylbenzene (also: xylene, dimethyl benzene, xylol)