"somnolent" translation into Spanish

EN

"somnolent" in Spanish

EN somnolent
volume_up
{adjective}

1. general

somnolent (also: dozy)

2. "eyes", poetic

somnolent (also: sleepy)

3. "heat", poetic

somnolent

4. "mood", poetic

somnolent (also: drowsy, dormant, lethargic, sleepy)

Synonyms (English) for "somnolent":

somnolent