"amount" translation into Swahili

EN

"amount" in Swahili

EN amount
volume_up

amount (also: bill, number, count, account)
amount (also: quantity, value, honor)
amount (also: quantity, ammunition)
The extra amount that disappeared last fall was equivalent to this much.
Kiasi cha ziada kilichotoweka msimu uliopita wa majira ya kupukutika majani kilikuwa sawa na hiki.
The amount remaining could be completely gone in summer in as little as five years.
Kiasi kilichobaki kinaweza kutoweka chote wakati wa majira ya joto katika muda mfupi wa miaka takriban mitano.
Compared to the total amount of global warming pollution in the atmosphere, that amount could double if we cross this tipping point.
Ukilinganisha na jumla ya uchafuzi wa anga wenye kuleta ongezeko la joto duniani, Kiasi hiki chaweza`kuwa mara mbili endapo tutavuka ncha hii hatari.

Synonyms (English) for "amount":

amount

Context sentences for "amount" in Swahili

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe amount of a moderate-to-severe snow melting of an area equivalent to the size of California.
kwenye sehemu yenye ukubwa sawa na California.