"out of" translation into Swahili

EN

"out of" in Swahili

SW
SW
EN

out of

volume_up
out of (also: from, to, with, for)
East Europe: Soviet economy for a long time, but they come out after 10 years very, very differently.
Ulaya Mashariki: Uchumi wa Kisovieti muda mrefu, lakini waliweza kujikwamua baada ya miaka kumi kwa utofauti sana.
Some countries accept that their databases can go out on the world, but what we really need is, of course, a search function.
Nchi nyingine zinakubali takwimu zao ziwe wazi duniani, lakini tunachohitaji zaidi ni, kwa hakika, namna ya kuzichambua.
Because if we can get the 20 billion dollars sitting out there back, it may be far more for some of these countries than all the aid that is being put together.
Kama tutaweza kurudisha dola bilioni 20 ambazo ziko nje, litakuwa jambo zuri sana kwa baadhi ya nchi hizi kuliko misaada yote ikiwekwa pamoja.

Similar translations for "out of" in Swahili

out
Swahili
of preposition
Swahili
of
Swahili

Context sentences for "out of" in Swahili

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the richest 20 percent, they take out of that about 74 percent.
Na asilimia 20 ya matajiri wakubwa kabisa, wanachukua karibu asilimia 74.
EnglishAlready in some shallow lakes in Alaska, methane is actively bubbling up out of the water.
Tayari katika maziwa ya kina kifupi yaliyoko Alaska methini inatoka majini kama mapovu yenye nguvu.
EnglishA search function where we can copy the data up to a searchable format and get it out in the world.
Programu ya kutafuta ambayo itakuwezesha kunakili takwimu katika muundo wa kutafutika na kuiweka wazi duniani.
EnglishProfessor Katey Walter from the University of Alaska went out with another team to another shallow lake last winter.
Profesa Katey Walter kutoka Chuo Kikuu cha Alaska alienda pamoja na timu nyingine kwenye ziwa jingine fupi wakati wa masika iliyopita.
EnglishThat smoothened out.