"use" translation into Swahili

EN

"use" in Swahili

EN use
volume_up

use
These land-use decisions created the hostile conditions that lead to problems like obesity, diabetes and asthma.
Haya maamuzi ya matumizi ya ardhi yametengeneza mazingira mabovu ambayo yanaleta matatizo kama ubwanyenye, kisukari na pumu.
use (also: spend)
So we've got a much more mainstream appearance of the world, where all countries tend to use their money better than they used in the past.
Kwa hiyo tumepata muelekeo wa ulimwengu, ambapo nchi zote zinatabia ya kutumia pesa zao vizuri zaidi ya walivyokuwa wakitumia huko nyuma.
use

Context sentences for "use" in Swahili

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLow-income citizens often use emergency room visits as primary care.
Wananchi wanaopata kipato kidogo mara nyingi wanatumia vyumba vya dharura kama msingi.
EnglishAnd one of the crucial points is to make them searchable, and then people can use the different design tool to animate it there.
Na jambo la muhimu zaidi ni kuzipangilia ili ziweze kutafutika, na watu waweze kuzitumia vifaa tofauti vya ubunifu kueleleza pale.

Other dictionary words