"abrupt" translation into Swedish

EN

"abrupt" in Swedish

SV

"abrupt" in English

EN

EN abrupt
volume_up
{adjective}

1. "sudden, unexpected"

abrupt
volume_up
abrupt {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Om man stängs av från universitetet innebär det att ens utbildning får ett abrupt slut.
Otherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Annars skulle ett abrupt slut på stödet orsaka en kaotisk situation.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
Som ni väl kan tänka er, fick vårt sammanträde ett abrupt slut på grund av denna nyhet.
abrupt
volume_up
plötslig {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
När en kritisk massa har uppnåtts, så blir det en plötslig acceleration i rekryteringen.
Convergence is a long process, not an abrupt event.
Konvergens är en utdragen process, inte en plötslig händelse.
The only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
Den enda plötsliga förändringen skulle ha varit vid stora asteroidkollisioner eller gigantiska vulkanutbrott.
abrupt
volume_up
brant {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
ojämn {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
osammanhängande {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
tvär {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
Mr President, Russia has made an abrupt switch from communism to capitalism.
Ryssland har gjort en oerhört tvär vändning från kommunismen till kapitalismen.
abrupt
volume_up
tvärt avbruten {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)

Synonyms (English) for "abrupt":

abrupt

Synonyms (Swedish) for "abrupt":

abrupt

Context sentences for "abrupt" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour abrupt change of course towards interim 'goods-only' agreements is too little, too late.
Er plötsliga kursändring mot ett interimsavtal om ”endast varor” är för lite, för sent.
EnglishI hope that nothing whatsoever is done to put an abrupt end to this.
Jag hoppas att detta inte på något som helst sätt kommer att upphöra på ett bryskt sätt.
EnglishThe abrupt change of direction by the US might well be viewed with a degree of cynicism.
Det är tillåtet att anse att det finns en viss cynism från deras sida i denna vändning i elfte timman.
EnglishWhat specific political consequences does the Council draw from the abrupt change in the situation in Cuba?
Vilka konkreta politiska konsekvenser drar rådet av att situationen ändrats radikalt på Kuba?
EnglishThe only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
Den enda plötsliga förändringen skulle ha varit vid stora asteroidkollisioner eller gigantiska vulkanutbrott.
EnglishA too abrupt turning off of the 'EU tap' could jeopardize the very successful performance of the Irish economy.
Om " EU-kranen" stängs av alldeles för tvärt skulle detta äventyra den irländska ekonomin mycket framgångsrika resultat.
Englishthe abrupt closure of a television news programme (TV1 Jornal de Sexta), and the replacement of the channel's director-general.
Ett nyhetsprogram i tv (Jornal de Sexta, tvI) har dessutom plötsligt upphört och kanalens vd har bytts ut.
EnglishA too abrupt turning off of the 'EU tap ' could jeopardize the very successful performance of the Irish economy.
Om " EU-kranen " stängs av alldeles för tvärt skulle detta äventyra den irländska ekonomin mycket framgångsrika resultat.
EnglishHowever, a national competition authorityin the Netherlands intervened, and this was brought to an abrupt end.
Ett överdrivet liberalt synsätt inom en av kommissionens sektioner får inte motverka yrkesfiskarnas sociala ställning och miljösituationen i Nordsjön.
EnglishIt is true that the wording of paragraph Q is a little abrupt when it says, ‘tourism is the enemy of totalitarianism and dictatorships’.
Det är sant att ordalydelsen i stycke Q är lite brysk när det står ”Turismen är totalitarismens, diktaturernas och maktkoncentrationens fiende”.
EnglishDue to the profound differences between our various sets of legislation, this debate would be liable to come to an abrupt end and to leave us powerless.
På grund av de djupgående skillnaderna mellan våra olika lagstiftningar skulle denna diskussion troligen avslutas tvärt och lämna oss maktlösa.
EnglishOther papers show the perfectly normal forward-planning of language training for the 2004-05 period but suddenly, in June 2004, the teachers learned of their abrupt dismissal.
Andra dokument visar den helt normala framtidsplaneringen av språkutbildningen för perioden 2004–2005. I juni 2004 fick lärarna emellertid helt oväntat besked om sitt plötsliga avskedande.
EnglishI would hope too, that many of us realize that the construction of European does not come to an abrupt halt on 1 January 1999 but that, on the contrary, it must be stepped up from 2 May 1998.
Jag hoppas också att många av oss är medvetna om att det europeiska bygget inte upphör den 1 januari 1999, utan att det tvärtom kommer att intensifieras, med början den 2 maj 1998.