EN adjustable
volume_up
{adjective}

adjustable (also: portable)
adjustable (also: customizable)
Inside the drum there is an adjustable array of permanent magnets.
Inuti trumman finns ett justerbart ställ med permanentmagneter.
adjustable (also: customizable)
adjustable
Our offices have no temperature control or individually adjustable heating and air conditioning.
Våra kontor har varken temperaturstyrning, individuellt reglerbar uppvärmning eller luftkonditionering.

Context sentences for "adjustable" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInside the drum there is an adjustable array of permanent magnets.
Inuti trumman finns ett justerbart ställ med permanentmagneter.
EnglishIn effect this means that the programming documents drawn up by the Commission and the Member States will have to be adjustable so as to cater for crises in any sector.
De programplaneringsdokument som upprättats av kommissionen och medlemsstaterna bör kunna anpassas till en kris inom en viss sektor.
EnglishThe Union's necessary competitiveness should be improved, that goes without saying, but wage cuts and social expenditure cuts should not be the only adjustable variable.
Unionens nödvändiga konkurrenskraft bör självklart förbättras, men lönesänkningar och nedskärningar av sociala utgifter bör inte vara den enda justerbara variabeln.