"adventure" translation into Swedish

EN

"adventure" in Swedish

EN adventure
volume_up
{noun}

1. general

adventure (also: experience)
There is much myth in this adventure and in fact it is our adventure.
Det finns mycket av myt i det här äventyret och det är faktiskt vårt äventyr.
It brings to a temporary conclusion an adventure which has been somewhat unhappy.
Det avslutar tillfälligt ett äventyr som har varit ganska olyckligt.
There is still a lot of preparation to do before you set off on your adventure.
Det är mycket som måste ordnas innan du kan åka i väg på ditt äventyr.
adventure (also: danger, hazard, jeopardy, peril)
volume_up
risk {comm. gen.}
adventure (also: strain, suspense, tension, thrill)
volume_up
spänning {comm. gen.}
adventure

2. commerce

adventure

Context sentences for "adventure" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe adventure is fraught with too many threats to be undertaken light-heartedly.
Äventyret innehåller för många hot för att det skall genomföra det med lätt hjärta.
EnglishIt is in the Mediterranean that our European adventure will succeed or fail.
Det är i Medelhavsområdet som vår europeiska satsning kommer att lyckas eller misslyckas.
EnglishIt brings to a temporary conclusion an adventure which has been somewhat unhappy.
I denna situation känner jag en viss sorg, men jag talar naturligtvis som den besegrade parten.
EnglishLithuania, I repeat, has had its share of adventure, as we all have.
Jag upprepar: Litauen har utstått sina prövningar. Det har vi alla gjort.
EnglishMadam President, it has been quite an adventure producing this report.
Fru talman! Det har varit en spännande resa fram till detta betänkande.
EnglishWe must indeed maintain this openness of spirit, this daring and this capacity for adventure.
Vi måste verkligen behålla denna öppna anda, detta mod och denna förmåga att ta risker.
EnglishThis ensures that the CIP also applies to enterprises in, for example, the adventure industry.
Härigenom garanteras att ramprogrammet är tillämpligt även på företag i till exempel äventyrsbranschen.
EnglishLithuania, I repeat, has had its share of adventure, as we all have.
Jag upprepar: Litauen har utstått sina prövningar.
EnglishToday, a new chapter in our European adventure opens.
I dag inleds ett nytt kapitel i det europeiska äventyret.
EnglishWe should draw the lesson from the biofuel adventure that good intentions can all too easily become own goals.
Den lärdom vi bör dra av biobränsleäventyret är att goda föresatser alltför lätt kan bli till självändamål.
EnglishWe therefore need to talk about this if we are to restore meaning to the great European adventure.
Vi måste följaktligen tala klarspråk om detta om vi ska kunna ge en ny mening till det storslagna europeiska äventyret.
EnglishYou're about to embark on a great adventure.
Ta på dig säkerhetsbältet för nu börjar äventyret.
EnglishIt appears that we are in the middle of a period of reflection on the direction to be taken by the European adventure.
Det verkar som om vi är mitt i en period av reflektion över vilken riktning det europeiska äventyret ska ta.
EnglishThis is the whole adventure I went through until now
Det är allt som hänt fram tills idag.
EnglishThe answer to that is more difficult, and this is why we have always thought that the euro adventure gives cause for concern.
Svaret på den frågan är svårare, och det är därför äventyret med euron alltid har verkat oroväckande för oss.
EnglishAfter all, education properly done is a collaborative adventure and we know we have a lot to learn from each other.
En ordentligt genomförd utbildning är trots allt ett samarbetsäventyr, och vi vet att vi har mycket att lära av varandra.
EnglishThe sea can no longer be seen as an arena for individual adventure, for it also presents a risk to other people.
Bland de cirka fyrtiotalet medlemmar som jag tror ingår i styrelsen är ett dussin medlemmar i det nuvarande eller framtida EU.
EnglishThe phrase 'Erasmus World' reminds me of Fantasy World, Adventure World and Future World, in other words of Disney World.
Nåväl, Erasmus World fick mig att tänka på Fantasy World, Adventure World, Future World, med andra ord på Disney World.
EnglishThe Union's founders knew the devastating wasteland from which this exciting adventure in democratic partnership developed.
Unionens grundare visste från vilken härjad ödemark detta spännande projekt för demokratiskt partnerskap utvecklades.
EnglishThe phrase 'Erasmus World ' reminds me of Fantasy World, Adventure World and Future World, in other words of Disney World.
Nåväl, Erasmus World fick mig att tänka på Fantasy World, Adventure World, Future World, med andra ord på Disney World.