"alluding" translation into Swedish

EN

"alluding" in Swedish

SV

EN alluding
volume_up
{gerund}

alluding (also: aiming)
Undoubtedly she was alluding to the ambient temperature this morning, in the streets of Strasbourg.
Sannolikt syftade hon på temperaturen i morse, på Strasbourgs gator.

Context sentences for "alluding" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am mainly alluding to the situation regarding Estonia, which is close to Finland.
Jag syftar speciellt på situationen i Estland som ligger närmast Finland.
EnglishIf I understand correctly, you are alluding to the problems of tax harmonisation.
Om jag har förstått saken rätt, syftar ni på skatteharmonisering.
EnglishI assume that he is alluding to the opportunity to acquire items like cars and drink tax-free.
Jag antar att han därmed avser möjligheten att köpa varor som bilar och spritdrycker skattefritt.
EnglishIt is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities.
Man åsyftar de facto den budgetansvariga myndighetens eventuella hyckleri och brist på sammanhang.
English(Applause) But I'd like to wrap things up now by alluding to something from earlier in the presentation.
(applåd) Jag skulle vilja avsluta genom att anknyta till något från tidigare i föreställningen.
EnglishI am alluding to the unfair and unnecessary decision to close four of the six nuclear reactors at Kozloduy.
Jag talar om det orättvisa och onödiga beslutet att stänga fyra av de sex kärnkraftsreaktorerna i Kozloduj.
EnglishThis is what Mr McMahon was alluding to.
Föredraganden McMahon hänvisade också till detta.
EnglishMr Andersson, there are different language versions, and what we have voted on, what you are alluding to, was already included.
Herr Andersson! Det finns olika språkversioner, och det som vi har röstat om, det som ni refererar till, var redan inkluderat.
EnglishSo thank you, Karel, for alluding to my position as a teacher, and it is precisely the teacher who is going to teach you a little lesson.
Tack alltså Karel för att ha syftat på min roll som lärare, men det är just läraren som skall ge honom en liten lektion.
EnglishNor do I know what political forces in Ukraine Mr Adam was alluding to, which oppose the closing of the reactor.
Jag vet inte heller vilka dessa politiska krafter är som Adam anspelar på, politiska krafter i Ukraina som reagerar på stängningen av kärnreaktorn.
EnglishI hope that recruitment on the widest possible geographical basis, and by that, I am alluding to the new Member States, will become a reality.
Jag hoppas att rekryteringen kommer att ske över största möjliga geografiska område, med vilket jag åsyftar de nya medlemsstaterna.
EnglishThe Commissioner has told us time and again that it is not so relevant to keep alluding to the discrepancy between fundamental and applied research.
Kommissionären har hela tiden sagt oss att det inte är så relevant att ständigt ta upp skillnaderna mellan grundläggande och tillämpad forskning.
EnglishI am not alluding to quality, since our universities and our graduates are already the best in the world, but I am referring to jobs: opportunities to do research and to earn money.
Jag talar inte om kvalitet, eftersom våra universitet och akademiker redan är bäst i världen, utan jag talar om jobb: möjligheten att forska och tjäna pengar.
EnglishIn a recent interview with LUSA, his counterpart, Mr Lavrov, complained about the growing disease in the European Union, alluding to the unconstructive attitude of certain members.
I en intervju nyligen med LUSA, hans motpart, klagade Sergej Lavrov över den allt mer utbredda sjukdomen i EU och anspelade på vissa ledamöters kompromisslösa attityd.
EnglishI am not alluding to quality, since our universities and our graduates are already the best in the world, but I am referring to jobs: opportunities to do research and to earn money.
Det gäller t.ex. forskningsprioriteringarna, som vi anser bör utvidgas till att omfatta andra nya prioriteringar med stor ekonomisk potential för Europeiska unionen, t.ex. vetenskaplig forskning.