"alluring" translation into Swedish

EN

"alluring" in Swedish

SV

EN alluring
volume_up
{adjective}

This may sound alluring, but that is not necessarily the case.
Det kan i förstone låta lockande, men det är inte nödvändigtvis så.
We all know that the path of solitude, and the apparent freedom it offers, might seem more alluring sometimes than the obligations that cooperation imposes.
Vi vet alla att en ensam väg och den skenbara frihet som den erbjuder ibland kan framstå som mera lockande än de förpliktelser som samarbetet för med sig.
alluring
alluring (also: luscious, slinky)

Synonyms (English) for "alluring":

alluring

Context sentences for "alluring" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn this point it is particularly important that the relevant countries resist the alluring attempts to divide up the short-term benefits.
Här är det särskilt viktigt att de berörda länderna motstår frestelserna att dela upp de kortsiktiga vinsterna.