"altitudes" translation into Swedish

EN

"altitudes" in Swedish

SV
SV

"altitud" in English

volume_up
altitud {comm. gen.}

EN altitudes
volume_up
{only plural}

altitudes
volume_up
höjder {o.pl.}
This would reduce the risk of negative aesthetic impact and would not affect air traffic, which flies over the sea at greater altitudes.
Det minskar risken för estetisk störning och hindrar inte heller flygtrafik som flyger på högre höjder över haven.
Thirdly, when Norden was making his calculations, he assumed that a plane would be flying at a relatively slow speed at low altitudes.
För det tredje, när Norden gjorde sina beräkningar, antog han att planet skulle flyga med en relativt låg hastighet på låga höjder.
Mountainous areas are disadvantaged in many respects as a result of steep slopes, weather conditions, erosion, height differences, high altitudes and rocky terrain.
Bergsområden är missgynnade på många sätt på grund av branta sluttningar, väderförhållanden, erosion, höjdskillnader, höga höjder och bergig terräng.

Synonyms (English) for "altitude":

altitude

Context sentences for "altitudes" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English., you would be flying at these altitudes.
Flygplan flyger på den höjden. ~~~ När du flyger över USA- -flyger du på den här höjden.
EnglishIf you go with that approach - as we appear to be doing - then it is only right that we reopen parts of the airspace, certainly in certain corridors and at certain altitudes.
Om man instämmer i strategin - som vi verkar göra - då är det enda rätta att vi åter öppnar delar av luftrummet, i bestämda korridorer och på bestämda altituder.