"angel" translation into Swedish


Did you mean: ängel
EN

"angel" in Swedish

SV

"angel" in English

EN angel
volume_up
{noun}

  1. general
  2. finance

1. general

angel
volume_up
ängel {comm. gen.}
Sooner or Iater, you and I are gonna have to break in a new Angel.
Förr eller senare, Dylan, kommer du och jag behöva hitta en ny ängel.
Please, I am no angel, but we have built a house with no doors.
Snälla ni, jag är ingen ängel, men vi har byggt ett hus utan dörrar.
Even in hell, an angel sometimes makes an appearance.
Men även i helvetet så kan en ängel uppenbara sig.

2. finance

Synonyms (English) for "angel":

angel

Context sentences for "angel" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
Den tyska blåa ängeln och den nordiska svanen har visat vägen på miljömärkningsområdet.
EnglishWe Iaid her on her bed, and saw She had an angel's child in her womb
Vi la henne på sängen och såg att änglarna redan hade befruktat henne.
EnglishThis is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.
I vissa länder är nationella märken väl etablerade och erkända i samhället.
EnglishPlease, I am no angel, but we have built a house with no doors.
Snälla ni, jag är ingen ängel, men vi har byggt ett hus utan dörrar.
EnglishI should also like to refer - as Mr Poggiolini did - to the Nordic Swan and the Blue Angel.
Jag skulle vilja hänvisa till - vilket Poggiolini gjorde - till den nordiska svanen och den blå ängeln.
EnglishThis is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.
Det gäller exempelvis för den nordiska svanen i Skandinavien och den blåa ängeln i Tyskland.
EnglishMiguel Angel Martínez and Commissioner Vassiliou also participated and were actively engaged in it.
Även Miguel Angel Martínez och kommissionsledamot Androulla Vassiliou deltog aktivt i konferensen.
EnglishWell, sometimes, Mr President, you need a small angel at your shoulder.
Ja, ibland behöver man en liten ängel på axeln.
EnglishIt is not a question of making an angel of peace of Öçalan.
Här handlar det inte om att göra Öcalan till en fredsängel.
EnglishAt this point, I would like to mention Neda, the 'Angel of Iran'.
Jag vill här nämna Neda, ”Irans ängel”.
EnglishThe angel is going to tell everyone in the world.
" Ängeln ska berätta för alla i världen. "
EnglishSelect the desired angel degree here.
I det här området kan du välja önskat gradtal direkt.
EnglishI also appeal to other fellow Members: almost all of you have at least one dog at home, which you love as an angel.
Jag vädjar också till de andra parlamentsledamöterna, varav många har åtminstone en hund som de älskar som vore den en ängel.
EnglishMr President, the writing on Commander Massoud' s tombstone reads: "Here lies a man who was like an angel: let him guide you.
Herr talman! På kommendantens grav står det skrivet: "Här ligger en man begraven som var som en ängel: följ honom långsamt.
EnglishMiguel Angel Martínez Martínez
EnglishThe Lord's favorite angel.
EnglishShe's your guardian angel.
EnglishYou're my favorite Angel.
EnglishAmerican NATO troops make a mess in Afghanistan and the European Union then has to step in as guardian angel and take the initiative on the issue.
Amerikanska Natotrupper ställer till det i Afghanistan och sedan måste EU träda in som en räddande ängel och ta initiativet i frågan.
English- Miguel Angel Martínez Martínez, Pasqualina Napoletano and Margrietus J. van den Berg, on behalf of the PSE Group, on cluster munitions (B6-0108/2004);
- B6-0108/2004 av Miguel Angel Martínez Martínez, Pasqualina Napoletano och Margrietus J. van den Berg för PSE-gruppen om splitterbomber