"anger" translation into Swedish


Did you mean: ånger, ånger-
EN

"anger" in Swedish

EN anger
volume_up
{noun}

anger (also: dander, exasperation, fury, rage)
volume_up
ilska {comm. gen.}
Public anger forced national governments and the European Union into action.
Allmänhetens ilska tvingade nationella regeringar och Europeiska unionen att agera.
If there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.
Vid minsta politiska felsteg kommer folkets ilska att åter grassera.
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Det var en massa ilska, galen humor, mycket uppmärksamhet, illgärningar.
anger (also: fury, rage, wrath)
volume_up
vrede {comm. gen.}
Can you feel their anger, their fear, their rage at what has happened in their country?
Kan ni känna deras ilska, deras skräck, deras vrede över vad som har hänt i deras land?
You have heard Mr Hudghton also expressing anger from a Scottish perspective.
Ni har också hört Hudghton uttrycka vrede från ett skotskt perspektiv.
It is a time not to look back in anger but to look forward with hope.
Det är nu dags att se framåt med hopp, inte att se bakåt i vrede.
anger

Synonyms (English) for "anger":

anger

Context sentences for "anger" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen the anger has subsided, I very much hope that good sense will prevail.
När ilskan har lagt sig hoppas jag innerligt att det sunda förnuftet kommer att råda.
EnglishBut the anger - and I share that anger - is because these rules are not applied evenly.
Men ilskan - som jag delar - beror på att dessa regler inte tillämpas lika för alla.
EnglishHe will see the impact of that disappointment and anger in the days to come.
Han kommer att bli varse effekterna av den besvikelsen och ilskan under den kommande tiden.
EnglishThe reaction in the West: anger and dismay. In Asia overwhelming enthusiasm.
Väst reagerar med indignation och avsky, medan reaktionen i Asien är översvallande entusiasm.
EnglishYou may not realise the anger that is on the ground, but let me tell you it is there.
Ni kanske inte inser hur arga folk är ute på fältet, men så är det.
EnglishThey expect this reaction to swell and fear the deluge of grass-roots anger.
De väntar på att dessa reaktioner ständigt skall öka och de är rädda för den folkliga vredens störtflod.
EnglishContrast that to the delight, or rather to the fear and trepidation and anger, among EU producers.
Jämför detta med glädjen, eller snarare rädslan och oron och ilskan, bland EU:s producenter.
EnglishThis is the main reason for the anger and resentment felt towards the Common Fisheries Policy.
Det här är den främsta anledningen till ilskan och förtrytelsen över den gemensamma fiskeripolitiken.
EnglishLook at anger itself. It looks very menacing, like a billowing monsoon cloud or thunderstorm.
Titta på ilskan i sig själv: den ser mycket hotfull ut, som ett böljande monsun moln eller en åskstorm.
English(PL) Madam President, there is growing bitterness and anger in Poland.
(PL) Fru talman! Bitterheten och ilskan ökar i Polen.
EnglishMadam President, I rise in sadness, and not in anger.
(EN) Fru talman! Det är med sorgsenhet och inte i vredesmod som jag reser mig för att tala.
EnglishYou fear your anger...... the drive to do great or terrible things.
Pressen att göra storslagna eller fruktansvärda saker.
English   – Mr Verheugen, I understand your anger with the media.
   – Herr Verheugen! Jag förstår att ni är arg på medierna.
EnglishMr President, I fully understand the anger of Italy and Spain at what I would call German-French energy imperialism in Europe.
Det är de tyska och franska ekonomierna som betalar det högsta priset för det.
EnglishHowever, calm is needed for reforms to take place, and at the moment fear and anger are rife in Turkey.
Det krävs dock lugn för att reformerna ska kunna genomföras, och i nuläget är folket i Turkiet rädda och ilskna.
EnglishDo you hear the cries of anger rising up from our societies?
Hör ni de arga ropen från våra samhällen?
EnglishAnd you just feel the anger and you feel the fear.
Och ni känner bara ilskan och ni känner skräcken.
EnglishIt has collapsed: it was left to the mercy of the public’s anger and they have subjected it to a cruel beating.
Den har kollapsat. Den utelämnades på nåd och onåd åt en ilsken allmänhet, som utsatte den för en grym behandling.
EnglishThose years I spent in prison have not left me with a broken heart, nor wanting to blame anybody, nor feeling anger.
Jag vill varmt hälsa parlamentet och uttrycka min tacksamhet för att ni ansåg att jag var värd Sacharovpriset.
EnglishThese figures show that we can understand the anger of French producers but certainly not their acts of violence.
De här siffrorna visar oss att man kan förstå ilskan hos våra franska producenter, men absolut inte deras våldsakter.