"to annul" translation into Swedish

EN

"to annul" in Swedish

EN to annul
volume_up
[annulled|annulled] {verb}

1. general

It must not annul the general validity of Community law.
Den kan inte upphäva gemenskapslagstiftningens allmängiltighet.
This means that EULEX officials can annul simple resolutions made by the Kosovan authorities.
Detta innebär att Eulex-tjänstemän kan upphäva enkla resolutioner från kosovanska myndigheter.
Unionen måste upphäva dessa, och snabbt.

2. business

Context sentences for "to annul" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is not therefore possible for the Court to annul the directive partially
Domstolen kan därför inte partiellt ogiltigförklara direktivet. "
EnglishIf the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions.
Om kommissionen avviker från dem riskerar den att domstolarna upphäver dess beslut.
EnglishIt was Mr Ouzký who was not present, and the Table and the President decided to annul it.
Det var Miroslav Ouzký som inte var närvarande, och talmannen beslutade att frågan inte skulle behandlas.
EnglishIt takes the form of a recommendation, in as much as it states that the Member States should annul these provisions.
Det rör sig om en rekommendation, eftersom det står att dessa bestämmelser bör avskaffas i medlemsstaterna.
EnglishFailure to annul this vote would establish a precedent.
EnglishNo one, not even the People's Republic of China, is entitled to restrict human rights on the basis of their own philosophy or culture, let alone annul those rights.
Ingen, inte heller Folkrepubliken Kina, har rätt att inskränka eller avskaffa de mänskliga rättigheterna efter sina egna filosofier eller sin egen kultur.
EnglishI do, however, profoundly regret the Czech Republic's failure to annul the expulsion decrees and, in particular, the Immunity Act, which is contrary to every principle of law.
Jag beklagar emellertid djupt att Tjeckien inte har upphävt fördrivningsdekreten, och särskilt den lag om straffrihet som strider mot alla rättsprinciper.
EnglishIf any EU country, the Council, the Commission or (under certain conditions) Parliament believes that a particular EU law is illegal, it may ask the Court to annul it.
Om ett EU-land, rådet, kommissionen eller (under vissa förutsättningar) parlamentet anser att en rättsakt är olaglig, kan de begära att domstolen ogiltigförklarar den.
EnglishThat is why it is important that the Commission's decision to annul the competition was taken quickly, and that a whole new competition should be organised carefully and thoroughly.
Därför var det viktigt att beslutet om annullering av kommissionens uttagningsprov togs snabbt och att man nu omsorgsfullt och grundligt förbereder ett nytt stort uttagningsprov.