"applet" translation into Swedish

EN

"applet" in Swedish

EN applet
volume_up
{noun}

applet
Check this box if you want to allow the execution of Applets in documents.
Markera den här rutan om du vill att appletprogram ska kunna köras i dokument.
These can be viewed by anyone using a web browser supporting Applets.
Sådana objekt kan sedan ses av alla användare som har en webbläsare som kan köra dina appletprogram.
Applets are used for animations, animated text, interactive user input, games and much more.
Appletprogram kan användas till animationer, animerade texter, interaktiv inmatning av användaruppgifter, spel mm.

Context sentences for "applet" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnable to start a java applet: the version number for yourclasses is wrong.
Kan inte starta en Java-applet: fel versionsnummer förklasserna.
EnglishIn the Class field, you will see the Applet class description (e.g. " Ticker ").
I fältet Klass visas applet-klassen, t.ex. " Ticker ".
EnglishNo, deny this access (This may mean the applet or script cannot work properly) -cont-.
Nej, neka access (vilket kan betyda att aktuell applet eller aktuellt skript inte kommer att fungera) -cont-.
EnglishIn this field you can enter parameters for the applet.
I det här fältet anger du parametrar för Applet-programmet.
EnglishWith this function you can insert an Applet.
Med den här funktionen infogar du ett applet -program.
EnglishJava Security (Signed Applet DB 0)
Java-säkerhet (undertecknad applet-DB 0)
EnglishJava Security (Signed Applet DB)
Java-säkerhet (undertecknad applet-DB)
EnglishJava Applet Properties
EnglishClick this button to search for the Applet class or class location, depending on which field your cursor is currently positioned in.
Genom att klicka på kommandoknappen kan du antingen söka efter klass eller Class Location för Applet-programmet, beroende på i vilket av fälten markören står.