"arbitration court" translation into Swedish

EN

"arbitration court" in Swedish

EN arbitration court
volume_up
{noun}

1. law

arbitration court (also: court of arbitration, arbitration tribunal)
volume_up
skiljedomstol {comm. gen.}

Context sentences for "arbitration court" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will be a matter for the court, the Court of Arbitration, to judge who is right.
Det är domstolens sak, skiljedomstolens sak, att avgöra vem som har rätt.
EnglishFor the time being, we are awaiting clarification from the Greek authorities on the ruling of the court of arbitration.
För närvarande avvaktar vi ett förtydligande från de grekiska myndigheterna om skiljedomstolens utslag.
EnglishAs for the decisions of the WTO arbitration court on such things as cotton export subsidies, the USA simply ignores them.
När det gäller de beslut som fattas av WTO:s tvistlösningspanel i sådana ärenden som bomullsexportstöd, bortser Förenta staterna helt från dem.
EnglishAs for the decisions of the WTO arbitration court on such things as cotton export subsidies, the USA simply ignores them.
När det gäller de beslut som fattas av WTO: s tvistlösningspanel i sådana ärenden som bomullsexportstöd, bortser Förenta staterna helt från dem.
EnglishWith regard to the Court of Arbitration, we insisted that the court be made up of equal numbers of players and club representatives.
Skiljedomstolen: vi insisterade på att domstolen skall vara sammansatt av 50 procent spelare och 50 procent företrädare för klubbarna.
EnglishThis plan was drawn up without consulting the shareholders and has been imposed on them by the Paris Tribunal De Commerce (Court of Arbitration in Business Matters).
Denna plan gjordes upp utan något samråd med aktieägarna och påtvingades dem av skiljedomstolen i handelsfrågor, Tribunal De Commerce, i Paris.
EnglishThe issue is not whether the court of arbitration has taken the correct decision but whether the contractual relations on which it was based as a point of departure are compatible with Community law.
Vad frågan gäller är inte om skiljedomstolen har fattat ett korrekt beslut utan om de kontraktsrelationer som beslutet bygger på är förenliga med gemenskapsrätten.