"backsliding" translation into Swedish

EN

"backsliding" in Swedish

EN backsliding
volume_up
{noun}

backsliding (also: defection, garbage, junk, litter)
backsliding (also: recidivism, relapse)
The good behaviour of some is unfortunately suffering from the backsliding of others.
Det goda uppförandet hos vissa drabbas tyvärr av andras återfall.

Synonyms (English) for "backsliding":

backsliding

Context sentences for "backsliding" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe good behaviour of some is unfortunately suffering from the backsliding of others.
Låt oss därför inte gå i fällorna på grund av blind hängivenhet eller dogmatism.
EnglishIt begins inconspicuously with gradual backsliding on standards of tolerance and equal opportunities.
Det börjar obemärkt med en gradvis tillbakagång i fråga om toleransnivåer och jämlikhet.
EnglishIn that respect Parliament must be vigilant in regard to any backsliding by individual Member States.
Därvidlag måste parlamentet vara vaksamt med avseende på att enskilda medlemsstater kan komma att halka efter.
EnglishIn recent years there has been a stagnation and, in some cases, a backsliding in terms of democratic standards in these countries.
Under de senaste åren har det skett en stagnation, och i vissa fall har det gått bakåt när det gäller demokratiska normer i dessa länder.
EnglishNevertheless, and with regard to the causes of these situations of delay and backsliding, the report does not go as far as we would have liked.
När det gäller orsakerna till de nämnda förseningarna och tillbakagången går dock inte betänkandet så långt som det borde gå.
EnglishWhat is worrying is that the backsliding on complying with the rules of the Pact could lead to an increase in interest rates, as Mr Solbes admitted.
Vad som är oroande är att tendensen att strunta i paktens regler kan leda till räntehöjningar, vilket Pedro Solbes Mira medgav.
EnglishWe must be optimistic because Angola is now heading in the right direction; prudent and vigilant in order to ensure that there is no change of mind or backsliding.
Optimistiska därför att Angola nu är på rätt väg, försiktiga och vaksamma så att man inte viker av eller börjar gå bakåt.
EnglishAll the other institutions seem instead to be backsliding with regard to its demands, although it is the very institutions themselves these demands should be binding on.
Alla de övriga organen förefaller snarare smita undan kraven i stadgan, fastän kraven uttryckligen borde förplikta organen själva.
EnglishI trust that European Union leaders will make sure that there is no backsliding by any European governments when the going starts to get rough.
Jag hoppas att Europeiska unionens ledare kommer att se till att ingen av de europeiska regeringarna gradvis kommer att dra sig ur när det börjar hetta till.
EnglishBesides, the most serious backsliding is precisely in the two areas of most concern to the citizens of Europe: women's rights and the democratic deficit.
Dessutom har denna allvarliga tillbakagång skett precis inom de områden som mest påverkar de europeiska medborgarna: kvinnornas rättigheter och demokratiunderskottet.
English There must be a guarantee that there will be no back-sliding in the Indonesian democratisation process, and that the military will be entirely excluded from political decision-making;
 Garantier måste ges för att demokratiseringsprocessen i Indonesien inte stoppas och för att militären inte blandar sig i de politiska besluten.