"backspace" translation into Swedish

EN

"backspace" in Swedish

SV

EN backspace
volume_up
{noun}

1. general

backspace
volume_up
backstegare {comm. gen.}

2. "typescript"

backspace
volume_up
backstegstangent {comm. gen.} (skrivmaskin)

Synonyms (English) for "backspace":

backspace

Context sentences for "backspace" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlace the cursor at the beginning of a numbered paragraph and press the Backspace key.
Ställ markören i början av ett numrerat stycke och tryck på backstegstangenten.
EnglishUse the backspace key (above the Enter key) to delete the cell contents without a dialog.
Med backstegstangenten (ovanför returtangenten) raderar du innehållet i cellen utan dialogruta.
EnglishDelete with the Backspace key as many characters until only the beginning of the new file name remains.
Radera så många tecken med backstegstangenten att bara början av det nya filnamnet är kvar.
EnglishIf the cursor is after the character to be deleted, press Backspace (above the Enter key).
Om markören står efter tecknet som ska raderas, trycker du på backstegstangenten (ovanför returtangenten).
EnglishPress the Backspace key to delete one character to the left.
Radera ett tecken åt vänster med backstegstangenten.
EnglishPress Backspace.
EnglishEven if your cursor is no longer in the search box, just press backspace or continue to type and the page will refocus to the search box at the top and start showing you new results.
Även om markören inte är i sökrutan behöver du bara trycka på backsteg eller fortsätta skriva, så flyttas fokus till sökrutan högst upp och nya sökresultat börjar visas.