"backspace key" translation into Swedish

EN

"backspace key" in Swedish

EN backspace key
volume_up
{noun}

1. IT

backspace key

Synonyms (English) for "backspace key":

backspace key

Similar translations for "backspace key" in Swedish

backspace noun
to backspace verb
Swedish
key noun
key adjective
to key verb

Context sentences for "backspace key" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlace the cursor at the beginning of a numbered paragraph and press the Backspace key.
Ställ markören i början av ett numrerat stycke och tryck på backstegstangenten.
EnglishUse the backspace key (above the Enter key) to delete the cell contents without a dialog.
Med backstegstangenten (ovanför returtangenten) raderar du innehållet i cellen utan dialogruta.
EnglishDelete with the Backspace key as many characters until only the beginning of the new file name remains.
Radera så många tecken med backstegstangenten att bara början av det nya filnamnet är kvar.
EnglishIf the cursor is after the character to be deleted, press Backspace (above the Enter key).
Om markören står efter tecknet som ska raderas, trycker du på backstegstangenten (ovanför returtangenten).
EnglishPress the Backspace key to delete one character to the left.
Radera ett tecken åt vänster med backstegstangenten.