"backstage" translation into Swedish

EN

"backstage" in Swedish

EN backstage
volume_up
{adverb}

backstage
We cannot be content with a role backstage. We must be leading protagonists while staying off a collision course with the United States, as Minister Gama said.
Vi kan inte nöja oss med att stå i kulisserna, vi måste i stället spela en huvudroll, utan att för den skull hamna på kollisionskurs med USA, som minister Gama påpekade.
backstage
backstage

Synonyms (English) for "backstage":

backstage

Context sentences for "backstage" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI know you're out there, they told me backstage, it's a full house and such.
Jag vet att ni finns där ute, det sade de till mig backstage, det är fullt hus och så.
EnglishWell, Einstein was pretty embarrassed to admit this earlier, but she was telling me backstage that she had a problem.
Tidigare var Einstein rätt generad att erkänna det men hon berättade för mig bakom scenen att hon hade ett problem.
EnglishHe had just heard a performance of Beethoven's First and Fourth symphonies, and came backstage and introduced himself.
Han hade just lyssnat till ett framförande av Beethovens första och fjärde symfoni, och kom in bakom scenen och presenterade sig.
EnglishWe all know that backstage there is a fierce argument going on about these power relationships, but this could be an open debate.
Vi vet alla att det pågår ett våldsamt gräl bakom kulisserna om dessa maktförhållanden, men det skulle kunna vara en öppen debatt.
EnglishAnd I think that, if anybody in here runs -- and I just had a conversation with Carol; we talked for two minutes backstage, and she's talking about plantar fasciitis.
Och jag tror att, om någon här inne springer och jag hade just en konversation med Carol; vi samtalade i två minuter backstage och hon pratar om inflammation i senspegeln.