"backup" translation into Swedish

EN

"backup" in Swedish

SV

"backup" in English

EN

EN backup
volume_up
{noun}

1. general

The EU's strategic backup for combating the forest fires proved, therefore, to be useful once again.
EU:s strategiska stöd för att bekämpa skogsbränder visade sig än en gång vara användbar.
Mr Rovsing's report provides a critical and enriching back-up to the approach of the Commission.
Rovsings betänkande ger ett kritiskt och berikande stöd till kommissionens åtgärd.
Will there be sufficient logistical back-up?
Kommer det att finnas ett tillräckligt logistiskt stöd?
John, I need backup, I'm transmitting my location.
John, jag behöver förstärkning.
Min enda förstärkning är i en sjukhus säng!
Du skulle kallat på förstärkning.
backup (also: aid, assistance, backing, comfort)
volume_up
hjälp {comm. gen.}
1 L-20, I need a backup on a 187 suspect.
Jag behöver hjälp med en misstänkt.
volume_up
reserv {comm. gen.}
Han vara bara reserv.
backup
volume_up
backup {n pl}
If the Always create backup copy check box is marked, the old version is first copied to the backup directory.
Om rutan Skapa alltid säkerhetskopia är markerad kopieras den gamla versionen först till Backup-katalogen.
Why would she even go in there without any backup?
Varför gick hon in där ensam utan någon backup?
Snälla säg att du har en backup plan.

2. IT

backup
volume_up
säkerhetskopia {comm. gen.}
If the Always create backup copy check box is marked, the old version is first copied to the backup directory.
Om rutan Skapa alltid säkerhetskopia är markerad kopieras den gamla versionen först till Backup-katalogen.
Markera rutan Skapa alltid säkerhetskopia.
Skapa en säkerhetskopia av filen.

Context sentences for "backup" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoes the Commission think that a mechanical back-up system should be required?
Anser kommissionen att en fysisk reservstyrning måste bli obligatorisk?
EnglishWhat I am talking about is the military backup for an agreed settlement.
Men nu talar jag om ett militärt säkerställande av en överenskommen lösning.
EnglishThe backup Javascript configuration file was absent or had errors.
Säkerhetskopian av konfigurationsfilen för Javascript finns inte eller är felaktig.
EnglishThere will also be a need for a number of other back-up measures.
Det kommer också att vara nödvändigt att det finns ytterligare några stödåtgärder.
EnglishWith this in mind, we need to ensure that he has all the back-up to do his job.
Med det i åtanke behöver vi se till att han har all den uppbackning han behöver för att göra sitt jobb.
EnglishToday the European Commission has prepared a back-up measure that supports our former initiative.
I dag har Europeiska kommissionen utarbetat åtgärder som stöder vårt tidigare initiativ.
EnglishPlease, stand firm where the military back-up for peace is concerned!
Var snälla och insistera på ett militärt säkerställande av freden!
EnglishThe backup proxy automatic configuration file had errors.
Säkerhetskopian av filen för automatisk proxykonfigurering innehåller fel.
EnglishBut we also have to provide back-up in other countries to deal with the processing of arrivals.
Vi måste emellertid även stödja andra länder för att kunna hantera behandlingen av de anländande.
EnglishEnergy security requires the establishment of back-up networks.
För att trygga energisäkerheten måste vi inrätta back-up-system.
EnglishAutomatic backup copies of documents are stored here.
Här arkiveras de säkerhetskopior av dokument som har skapats automatiskt.
EnglishActivate this function to copy in this directory all automatically created backup copies.
Till den här katalogen säkerhetskopieras Dina dokument automatiskt, om Du har aktiverat den här funktionen.
EnglishThe backup automatic configuration file had errors.
Säkerhetskopian av filen för automatisk konfigurering innehåller fel.
EnglishDuring that period it will certainly need the military backup of a SFOR-type operation.
Denna tidsperiod måste under alla omständigheter garanteras med militära medel genom en SFOR -liknande operation.
English(Laughter) Or maybe Stu just needs another backup singer?
(Skratt) Eller kanske Stu behöver ytterligare en körsångare?
EnglishBobby, you' ll have section three for backup and emergencies.
Bobby, du har sektion tre för hjäIp och i nödläge.
EnglishIt is also a back-up supply for future generations.
Det är även en reservtillgång för framtida generationer.
EnglishThe first comprises a security backup for the Chadian police operation, under the direction of the United Nations.
För det första handlar det om att backa upp säkerheten för polisinsatsen i Tchad under FN:s ledning.
EnglishBefore the backup is carried out, the Enter Password dialog appears for entry and confirmation of your password.
Innan skyddet träder i kraft visas dialogrutan Mata in lösenord där du anger och bekräftar ditt lösenord.
EnglishIt needs the back-up of a source for electricity production that is predictable and very flexible, and this is gas.
Den behöver en reservkraft, en elproduktionskälla som är förutsebar och mycket flexibel, och det är gas.