"backup copy" translation into Swedish

EN

"backup copy" in Swedish

EN backup copy
volume_up
{noun}

backup copy
volume_up
säkerhetskopia {comm. gen.}
Markera rutan Skapa alltid säkerhetskopia.
Skapa en säkerhetskopia av filen.
If the Always create backup copy check box is marked, the old version is first copied to the backup directory.
Om rutan Skapa alltid säkerhetskopia är markerad kopieras den gamla versionen först till Backup-katalogen.