"bacterial infections" translation into Swedish

EN

"bacterial infections" in Swedish

See the example sentences for the use of "bacterial infections" in context.

Similar translations for "bacterial infections" in Swedish

bacterial adjective
to infect verb
infection noun

Context sentences for "bacterial infections" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI share his concerns at the level of antibiotic resistance being found in bacterial infections of livestock.
Jag delar hans oro för den höga antimikrobiella resistensen hos bakteriella infektioner hos boskap.
English  Bacterial infections (Link to Karl-Eric Magnusson’s site)
Forskningscentrum för diarrésjukdomar
EnglishAntibiotics are naturally occurring metabolic products of fungi or bacteria that are used to counter bacterial infections.
Antibiotika är naturligt förekommande metaboliska produkter av svampar eller bakterier som används för att motverka bakterieinfektioner.
EnglishThis resistance can in turn be passed on to bacteria that cause diseases in humans and animals, making it more difficult to control bacterial infections.
Denna okänslighet kan i sin tur överföras till bakterier som orsakar sjukdomar hos människor och djur, vilket gör det svårare att kontrollera bakterieinfektioner.

Other dictionary words

English
  • bacterial infections

Even more translations in the English-Swahili dictionary by bab.la.