"bad apples" translation into Swedish

EN

"bad apples" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad apples" in context.

Context sentences for "bad apples" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, it wasn't as if there was a few bad apples -- a few people cheated a lot.
Det var inte så att det var frågan om några få ruttna äpplen -- att några få fuskade mycket.
EnglishThere are therefore bad apples that need to be removed.
Det finns alltså rötägg inom denna sektor, och dessa måste bort.
EnglishSo far we have been lucky: membership of the European Union has tended to make bad apples wholesome but perhaps we will reach the point where the bad apples infect the rest.
Jag tror att förutsägelserna i fråga om Turkiet kastar sin skugga över våra politiska uttalanden och ger dem viss slagsida.
EnglishSo far we have been lucky: membership of the European Union has tended to make bad apples wholesome but perhaps we will reach the point where the bad apples infect the rest.
Hittills har vi haft tur. Medlemskap i Europeiska unionen har tenderat att kurera det dåliga, men kanske kommer vi att nå en punkt där det dåliga smittar av sig på det övriga.

Other dictionary words

English
  • bad apples

Have a look at the English-Spanish dictionary by bab.la.