"bad business" translation into Swedish

EN

"bad business" in Swedish

EN bad business
volume_up
{noun}

bad business
volume_up
dålig affär {comm. gen.}

Context sentences for "bad business" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to tell him that bad business for democracy is bad business for business.
Jag skulle vilja säga honom att problem vad gäller demokratin är problem för näringslivet.
EnglishNow we have a classic demonstration that membership of the EU is bad for British business.
Här har vi ett klassiskt exempel på att medlemskapet i EU är dåligt för det brittiska näringslivet.
EnglishAny delay will be bad for business and any delay will jeopardize jobs.
Varje dröjsmål skadar affärerna och hotar arbetsplatser.
EnglishIt would be bad for consumers and bad for business.
Det skulle vara dåligt för konsumenterna och dåligt för företagen.
EnglishBut Saddiq understood that would be bad business.
att fatta att det vore dåligt. för affärerna.
EnglishContinuing changes in tax rates and tax rules and the prospect of future changes are bad for business.
Fortsatta förändringar när det gäller skattesatser och skatteregler och utsikten till framtida förändringar är dåligt för näringslivet.
EnglishWhat's rational for public health is also rational for individual sex workers because it's really bad for business to have another STI.
Vad som är rationellt för folkhälsan är också rationellt för individuella sexarbetare eftersom det verkligen är dåligt för affärerna att få ännu en könssjukdom.
EnglishThe current situation with a mixed design protection regime is creating trade distortions, which is bad for the internal market, bad for business and bad for consumers.
Den rådande situationen med ett blandat formskyddssystem snedvrider handeln, vilket är dåligt för den inre marknaden, dåligt för företagen och dåligt för konsumenterna.
EnglishOnce this directive has come into force, it will punish authorities which are bad payers and offer business people important leverage for recovering their debts.
När direktivet väl har trätt i kraft kommer företagare att få ett viktigt påtryckningsmedel för att driva in sina skulder och myndigheter som är dåliga på att betala att bestraffas.