"bad debts" translation into Swedish

EN

"bad debts" in Swedish

EN bad debts
volume_up
{plural}

bad debts
The bad debts are thus covered by the cost of borrowing from Pekao, and this is against banking regulations.
Osäkra fordringar, stick i stäv med banklag, täcks genom lån från Pekao.
bad debts

Context sentences for "bad debts" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut when the music finally stopped, no one wanted to be holding this parcel, which was just a bundle of bad debts.
När musiken nu stannat upp vill ingen behålla paketet eftersom det bara är en bunt skuldebrev.
EnglishFurthermore, if debts are not repaid, creditors will also be able to recoup their costs for collecting bad debts.
Om skulderna inte betalas kan borgenärerna dessutom återfå sina kostnader i samband med inkassering av förfallna skulder.
EnglishThe number of unpaid bills has been increasing for too long: last year, there was an 8% increase, and today bad debts total EUR 300 billion.
Antalet obetalda räkningar har ökat under alltför lång tid. Förra året skedde en ökning med 8 procent och i dag uppgår de osäkra fordringarna till 300 miljarder euro.
EnglishRegarding a pause in financial services liberalisation, there is a difference between the financial crisis, seen globally, and bad lending and bad debts.
När det gäller en paus i avregleringen av de finansiella tjänsterna är det skillnad mellan finanskrisen ur global synvinkel och dåliga lån och dåliga skulder.