"bad decision" translation into Swedish

EN

"bad decision" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad decision" in context.

Context sentences for "bad decision" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe would therefore be making a bad decision for the environment and a bad decision for future European jobs.
Vi skulle därför fatta ett beslut som är dåligt för miljön och för de framtida arbetstillfällena i EU.
EnglishI fear that once again pressure and bargaining will carry the day and that a bad decision will be taken.
Jag är rädd att det än en gång är påtryckningar och kohandel som har tagit överhanden och att man kommer att fatta ett dåligt beslut.
EnglishFinally, ITER is the bad decision.
Slutligen är ITER-projektet det dåliga beslutet.
EnglishI am afraid that, yet again, pressure and bargaining will carry the day and that a bad decision will be taken.
Jag är rädd att det än en gång är påtryckningar och kohandel som har tagit överhanden och att man kommer att fatta ett dåligt beslut.
EnglishMadam President, I voted against the Evans report because I believe that it was a very bad decision on the part of Parliament.
Fru ordförande! Jag har röstat nej till Evans betänkande eftersom jag tror att det var ett mycket dåligt beslut av parlamentet.
EnglishThis is a bad decision.
EnglishThese people feel as if they are on their own, that they have just made a bad decision, that they got caught out and in some way they almost blame themselves.
Dessa människor känner sig ensamma, de känner att de bara har tagit ett dåligt beslut, att de har råkat illa ut och de nästan klandrar sig själva.

Other dictionary words

English
  • bad decision

Search for more words in the Greek-English dictionary.