"bad effect" translation into Swedish

EN

"bad effect" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad effect" in context.

Context sentences for "bad effect" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat had a bad effect on the Kremlin, and Gorbachev lost a lot more influence.
Detta fick en dålig effekt på Kreml, och Gorbatjov förlorade ännu mer inflytande.
EnglishThe workload has a bad effect on women's health, family, legal working time or training.
Arbetsbördan har en negativ effekt på kvinnors hälsa, familj, lagstadgad arbetstid och utbildning.
EnglishThis state of affairs also has a bad effect upon European agriculture.
Detta sakförhållande tynger också det europeiska jordbruket.
EnglishExperience shows that such transfer systems have a bad effect on long-term growth.
Min andra punkt gäller det förhållande att en del länder idag betalar betydligt mer än vad vi får tillbaka i form av bidrag.
EnglishIn the longer term, a 'no' vote would be in danger not only of having a bad effect on the new Member States, but also of jeopardising the Commission's proposed saving of just over EUR 600 million.
I förlängningen riskerar ett nej inte bara att drabba de nya medlemsländerna utan skulle också kunna riskera att äventyra kommissionens förslag till besparing på drygt 600 miljoner.

Other dictionary words

English
  • bad effect

Moreover, bab.la provides the Hindi-English dictionary for more translations.