"bad experience" translation into Swedish

EN

"bad experience" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad experience" in context.

Context sentences for "bad experience" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have had a lot of bad experience with internal disciplinary councils.
Vi har mycket dåliga erfarenheter av interna disciplinnämnder.
EnglishWe recently had a very bad experience in Greece: the discovery of bribery and corruption in the judicial system.
En tråkig sak inträffade nyligen i Grekland: avslöjandet om mutor och korruption i rättssystemet.
EnglishWell, I agree, and the 27 years of experience in Scotland of the CFP has been a bad experience.
Jag håller med om detta och i Skottland har de 27 årens erfarenheter av den gemensamma fiskeripolitiken varit dåliga.
English- acknowledges the bad experience of refugee camps even within the territory of Member States of the European Union.
- erkänner de dåliga erfarenheterna av flyktingläger, till och med inom EU-medlemsstaternas territorium.
EnglishWe recently had a very bad experience in Greece: the discovery of bribery and corruption in the judicial system.
Liksom andra länder i Europa som har stött på liknande korruption i sina rättssystem vet är detta mycket mycket svårt.
EnglishWe cannot let emissions be auctioned off; we have only bad experience of the UMTS and other auctions.
Vi får inte låta handeln med utsläppsrätter övergå i auktionshandel; Vi har enbart dåliga erfarenheter av UTMS- och andra auktionsförsäljningar.
English(DE) Mr President, there are many of our fellow Members in this House who come from countries with a bad experience of the Soviet Union.
(DE) Herr talman! Många av våra kolleger i kammaren kommer från länder med dåliga erfarenheter av Sovjetunionen.
EnglishI had a... real bad experience, man.
EnglishI had a bad experience.

Other dictionary words

English
  • bad experience

Translations into more languages in the bab.la English-Italian dictionary.