"bad experiences" translation into Swedish

EN

"bad experiences" in Swedish

See the example sentences for the use of "bad experiences" in context.

Context sentences for "bad experiences" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have had bad experiences when firmness has been confused with rigidity.
Vi har dåliga erfarenheter av att fasthet har förväxlats med stelbenthet.
EnglishThe Union is copying the bad experiences we lived through in Central and Eastern Europe.
Unionen kopierar de dåliga exempel vi genomlevde i Central- och Östeuropa.
EnglishIn the meantime, we have gained bad experiences of this in the Netherlands.
Vi har under tiden haft dåliga erfarenheter av detta i Nederländerna.
EnglishWe have had a lot of bad experiences with the internal disciplinary council.
Vi har mycket dåliga erfarenheter av den interna disciplinnämnden.
EnglishGermany has had bad experiences with the auctioning of UMTS licences.
Tyskland har haft dåliga erfarenheter med auktionering av UMTS-licenser.
EnglishWe have had very bad experiences of state control of the economy in one area of Germany.
Vi har haft mycket dåliga erfarenheter av statlig kontroll av ekonomin i en del av Tyskland.
EnglishWe have, unfortunately, had bad experiences in the various countries in this respect.
Där har vi tyvärr gjort dåliga erfarenheter i de olika länderna.
EnglishWe had bad experiences in Europe in the 1940s with the registration of threatened population groups.
Under 1940-talet hade vi dåliga erfarenheter av registrering av hotade folkgrupper.
EnglishLook, I've had really bad experiences...... talking about past relationships, no matter how casual.
Kolla, jag har dåliga erfarenheter...... prata om gamla förhållanden, oavsett hur tillfälliga.
EnglishThe bad experiences of those countries that have already done this do have to be taken into account, too.
Trots detta finns det andra frågor i detta järnvägspaket som förtjänar en mer ingående analys.
EnglishWe should start with the countries' different traditions and learn from each other's good and bad experiences.
Vi måste som utgångspunkt ta ländernas olika traditioner och lära av varandras goda och dåliga erfarenheter.
EnglishWe should start with the countries ' different traditions and learn from each other's good and bad experiences.
Vi måste som utgångspunkt ta ländernas olika traditioner och lära av varandras goda och dåliga erfarenheter.
EnglishThe bad experiences of those countries that have already done this do have to be taken into account, too.
Det är även nödvändigt att ta hänsyn till de dåliga erfarenheterna i de länder som redan har genomfört avregleringen.
EnglishThe Commissioner and I come from a country which had both good and bad experiences of the defunct Soviet Union.
Kommissionsledamoten och jag kommer från ett land som hade både goda och dåliga erfarenheter av före detta Sovjetunionen.
EnglishWe in the Nordic countries have bad experiences of the effects of market mechanisms on the price of electricity consumers pay.
Vi i de nordiska länderna har haft dåliga erfarenheter av marknadsmekanismernas effekter på det pris som elkonsumenterna betalar.
EnglishFurthermore, people have already had bad experiences with pledges from organisations which make their money through direct marketing.
Dessutom finns det redan dåliga erfarenheter med löften från organisationer som tjänar sina pengar genom "direct marketing".
EnglishFurthermore, people have already had bad experiences with pledges from organisations which make their money through direct marketing.
Dessutom finns det redan dåliga erfarenheter med löften från organisationer som tjänar sina pengar genom " direct marketing ".
EnglishWe must consider not only the experiences from Nagoya but also last year's bad experiences from Copenhagen, and learn from these.
Vi måste beakta erfarenheterna från Nagoya, och dessutom beakta förra årets dåliga erfarenheter från Köpenhamn och dra lärdom av dem.
EnglishAfter all, the very bad experiences so far with disciplinary proceedings show all too clearly how necessary it is that we carry out reforms.
De mycket dåliga erfarenheterna rörande de disciplinära fallen visar ju allt för tydligt hur viktigt det är att vi genomför en reformering.
EnglishI will concede that the bad experiences that the Germans are currently having have not been much help in achieving acceptance of this principle.
Jag måste medge att tyskarnas dåliga erfarenheter just nu kanske inte precis har bidragit till att skapa acceptans för den här principen.

Other dictionary words

English
  • bad experiences

In the English-French dictionary you will find more translations.